افغانستان

سومین دور «نشست انتالیا» درباره افغانستان آغاز شد

سومین دور نشست انتالیا با اشتراک بیش از ۸۰ کارشناس، فعال حقوق‌بشر، دیپلومات و روزنامه‌نگار -از داخل و خارج از افغانستان- در باره کشور، امروز (دوشبنه) در ترکیه آغاز شد.

این نشست دو روزه از سوی «مرکز دیالوگ و ترقی-جینیوا» در شهر انتالیا ترکیه برگزار شده است.

نصیر احمد اندیشه، نماینده دایمی افغانستان در جینیوا، هدف این نشست را گفت‌وگو درباره‌ موضوعات بنیادی امروز کشور، در چارچوب سلسله گفت‌وگوهای ملی در مورد سیاست، جامعه و اقتصاد خوانده است.

گفته می‌شود که این نشست شامل شش پنل با موضوعات گوناگون است که از جمله روی حاکمیت مردمی، مساله قدرت، مشارکت مردمی، مساله حکومت‌داری (حقوق اساسی و پاسخ‌گویی ملی و بین‌المللی)، عوامل اقتصادی، قانون اساسی و هم‌چنان رابطه‌ای دو جانبه با تعریف جامعه مدنی، جنبش زنان، جامعه مدنی و سیاسی و زمینه‌های همسویی حال و آینده و نقش رسانه‌ها در افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.