افغانستان

طالبان یک تن را در سرپل «۳۹ شلاق» زدند

دادگاه عالی طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که یک تن را در ولایت سرپل محکوم به ۳۹ شلاق و شش ماه حبس کرده‌اند.

در خبرنامه‌‌ای دادگاه عالی طالبان آمده است که این «کیفر» بر اساس هدایت رییس دادگاه مرافعه در ولایت سرپل، بر این فرد تطبیق شده است.

در این خبرنامه ادعا شده که این فرد متهم به «فساد اخلاقی» بوده و مدت حبس‌اش نیز به اتمام رسیده است.