افغانستان

دستیار وزیر امور خارجه: هم‌جواری ایران با افغانستان فرصت طلایی است

عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است هم‌جواری ایران با افغانستان یک «فرصت طلایی» برای کشور ایران بوده و باید از این ظرفیت در سایر حوزه‌ها استفاده شود.

آقای سهراب امروز در سفر به تایباد و دیدار مقام‌های محلی در این شهرستان، افزود که باید در جهت توسعه روابط این دو کشور تلاش‌هایی صورت بگیرد. به گفته او این موضوع منجر به افزایش تعاملات در همه حوزه‌ها در آینده خواهد شد.

این مقام ایرانی تاکید کرد: «باید بازار افغانستان و کشورهای هدف را به دست گرفت که این خود نیاز به توجه مسوولان کشوری دارد».

او هم‌چنان با اشاره به مرز دوغارون به عنوان مهم‌ترین کانون اقتصادی ایران و افغانستان، افزود که پیش‌بینی طرح‌های بزرگ اقتصادی باید در مرز دوغارون و تایباد مورد توجه قرار گیرد که نقش زیادی در اشتغال و افزایش اقتصاد کشور و این خطه دارد.

به گزارش رسانه‌های ایران عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در جریان سفر به تایباد، از طریق مرز دوغارون به افغانستان نیز سفر کرده است.