افغانستان

روزشماری برای سال آموزشی جدید؛ دانش‌آموزان دختر خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه هستند

تصوبر از آرشیف

برخی از دانش‌آموزان می‌گویند با آنکه کمتر از ده روز دیگر به سال آموزشی نو مانده است؛ اما طالبان تا هنوز در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه تصمیمی نگرفته‌اند.

این دانش آموزان می‌گویند که با گذشت بیش‌ از دوسال دوری از مکتب، روزهای دشواری را سپری کرده‌اند.

از سویی‌هم، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان چندی پیش در مراسم گشایش شورای آموزش بین‌المللی گفت که واشنگتن متعهد به آینده‌ای بهتر برای مردم افغانستان است.

تا کمتر از ده روز دیگر سال نو آموزشی آغاز می‌شود.
بیش از دو سال است که طالبان دختران را از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه ممنوع کرده‌اند.
در آستانه سومین سال ممنوعیت دختران از حق آموزش، دیده می‌شود که طالبان تاهنوز هیچ تصمیمی مبنی بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه متوسطه و لیسه نگرفته‌اند.
شماری از دانش‌آموزان دختر از محدودیت‌های آموزشی طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که چشم‌به‌راه باز‌شدن مکتب‌ها در سال نو هستند.
نسترن یکی از این دانش‌آموزان است که در این‌باره به آمو می‌گوید: «متاسفانه ما دختران در افغانستان سه سال است که از درس محروم هستیم. نمی‌توانیم درس بخوانیم. هر شب دعا می‌کنم که می‌خواهیم که مکتب‌ها به روی دختران باز شود تا بتوانم به درس‌های خود برسم».

لیلما نیز دانش‌آموز دیگری است که از وضعیت موجود شکایت دارد و در باره بازگشایی مکتب‌ها چنین می‌گوید: «مکتب‌ها باید یک هفته بعد باز شود به روی دختران. سرنوشت ما تا چه زمان این‌گونه باشد».

هدیه دانش‌آموزی که صنف ششم را به پایان رسانیده است؛ در هراس از تمدید محرومیت دختران از رفتن به مکتب در سال آموزشی نو است.
هدیه اکنون با پدرش در روی جاده لباس می فروشد. او می‌گوید که دوست دارد به مکتب برود و به آموختن ادامه بدهد.

او به آمو گفت: «پارسال صنف شش بودم. امسال صنف هفت شدم. بچه‌ها مکتب رفته می‌توانند، من مکتب رفته نمی‌توانم».

پیش از این، ملل‌متحد اعلام کرده بود که بیش از ۲.۵ میلیون دختر از رفتن به مکتب محروم هستند و افزون بر آن، ده‌هاهزار دختر دیگر نیز با محدودیت آموزشی طالبان روبه‌رو شده‌اند.