زنان

فعالان مدنی افغانستان و ایران در دیدار با اعضای پارلمان کانادا درخواست «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» را ارائه کردند

شماری از زنان فعال جامعه‌ مدنی افغانستان و ایران در دیدار با برخی اعضای پارلمان کانادا در خواست «جرم انگاری آپارتاید جنسیتی» را ارائه کرده و از این کشور خواسته‌اند در کنار زنان افغانستان بایستد.

این فعالان از جمله ظریفه یعقوبی با اشاره به «قتل‌های مرموز» اکثر زنان در افغانستان گفته است که نام زن در افغانستان «جرم» محسوب می‌شود.

خانم یعقوبی با روایت شکنجه‌های‌ که در زندان طالبان دیده، گفته است طالبان او را به جرم «زن بودن و شیعه بودن» بازداشت کرده و مورد «آزار اذیت جسمی و جنسی» قرار داده‌اند.

او که نزدیک به چهل روز را در زندان طالبان سپری کرده است افزود: «سخت است با حرف آن شرایط را بیان کنم آن جنگ‌جویان بی‌رحم و تروریست‌های تشنه به‌خون آدمی تا توانستند من را مورد شکنجه‌‌های وحشتناک روحی و جسمی قرار دادند. تاثیرات منفی آن شکنجه‌ها هنوز روحم را می‌آزارد و من برای این‌که بتوانم دمی آن روزها را از یاد ببرم، هنوز دارو مصرف می‌کنم.»

به گفته او‌، طالبان زنان و مردان زندانی را از «سقف آویزان» کرده و شکنجه می‌کنند. او می‌گوید صدای زنانی را شنیده است که با التماس به طالبان می‌گویند: «لباس من را نکشید و تجاوز نکنید.»

با این همه جمع از فعالان زن از دولت کانادا خواستار حمایت از طرح یک کنوانسیون جدید سازمان ملل در برابر «آپارتاید جنسیتی» شدند.