جهان

انتخابات پارلمانی ایران آغاز شد

انتخابات پارلمانی ایران که شورای اسلامی و خبره‌گان این کشور را در بر می‌گیرد، امروز (جمعه) با حضور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران؛ آغاز شد.

روند رای دهی هشت صبح امروز آغاز شد و تا ۱۰ ساعت ادامه دارد.

مجلس ایران که رسماً به عنوان مجلس شورای اسلامی شناخته می شود، شامل ۲۹۰ نماینده است.

در این دور انتخابات پارلمانی ایران؛ بیش از ۱۵۰۰۰ کاندید رقابت می‌کنند. پنج کُرسی برای
اقلیت های مذهبی در این کشور؛ اختصاص داده شده است.
گفته می‌شود که آمار ابتدایی رائ فردا؛ اما آمار رسمی تا سه روز دیگر همگانی خواهد شد.

این در حالی‌ است که انتخابات پارلمانی این کشور به علت تظاهرات و نارضایتی مردم از حکومت در دو سال گذشته؛ با حضور کم‌رنگ رای دهندگان برگزار شد.