افغانستان

انتقاد زنان خبرنگار از محدودیت‌های تازه طالبان بر گویندگان و مجریان زن

شماری از زنان خبرنگار از محدودیت‌های تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برابر گویندگان و مجریان زن انتقاد دارند.

این خبرنگاران می‌گویند که طالبان با وضع محدودیت‌های جدید، در تلاش کناره گیری زنان از رسانه‌ها استند و ادامه‌ی این وضعیت شرایط کار در رسانه‌ها را برای زنان دشوار خواهد کرد.

از سویی‌هم، برخی از نهادهای حامی خبرنگاران به این باور هستند که طالبان با وضع محدودیت‌های جدید رسانه‌های افغانستان را زیر فشار شدید قرار داده‌اند.
به روز سه‌شنبه، وزیر امر به معروف طالبان با شماری از رسانه‌ها در درون کشور نشست برگزار کرده است.
دو منبع که در این نشست حضور داشتند به آمو گفتند که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکبر طالبان گفته که از این پس نباید «پیشانی و صورت» گویندگان و مجریان زن از پرده تلویزیون دیده شود.
اکنون این تصمیم طالبان با واکنش‌هایی رو‌به‌رو شده است.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که طالبان با این تصمیم شان، در تلاش حذف زنان از رسانه‌ها هستند.
او گفته است: «دستورالعمل‌های ظاهری؛ بسیار ساده است. طالبان خواستار ناپدید شدن زنان هستند.»

شماری از کارمندان و خبرنگاران زن در رسانه‌ها با انتقاد از این محدودیت‌های طالبان می‌گویند که ادامه‌ی این محدودیت‌ها کار خبرنگاری را برای زنان و دختران در رسانه‌ها دشوارتر خواهد کرد.

این خبرنگاران تاکید دارند که محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان خبرنگار وضع کرده‌اند، کار این خبرنگاران را دشوار کرده است.
حوا یوسفی، خبر نگار می‌گوید: «من [به] حیث یک دختر که در رسانه کار می‌کنم؛ هر روز قیودات بیشتر می‌شود و قانون‌ها زیاد می‌شود و من نمی‌توانم به کار خود رسیدگی کنم به خاطریکه قانون‌های دشوار که طالبان وضع می‌کنند؛ من کاملا روحیه خود را از دست می‌دهم و فعلا هم در شرایط دشوار قرار داریم من نمی‌توانم با محدودیت‌های جدید طالبان درست فعالیت رسانه‌ی انجام دهم.»

ناهید امینی، یکی از کارمندان رسانه‌یی چنین نگرانی‌اش را ابراز کرد: «ما پیش از این نیز با محدودیت‌های بیشتر طالبان روبه‌رو بودیم. لطفا قیودات را از این بیشتر بالای ما وضع نکنید.»

از سویی‌هم شماری از نهادهای پشتیبان خبرنگاران به این باوراند که از دو سال به اینسو، رسانه‌هایی که در درون افغانستان فعالیت دارند، زیر فشار شدید طالبان قرار گرفته‌اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که تصمیم جدید طالبان باعث خواهد شد تا خبرنگاران زن از کار کنار بروند.
سمیه ولی زاده، مسوول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به آمو گفت: «با گذشت بیش از دو سال دیده می‌شود که خبرنگاران و همچنان رسانه‌های در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر طبق دستورالعمل‌های که طالبان صادر کرده‌اند، زیر فشار قرار گرفتند و این سبب شده است که خودسانسوری در رسانه‌های افغانستان افزایش پیدا کند.»

سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در این نشست هشدار داده است که اگر کارمندان، گویندگان و مجریان زن حجاب مورد نظر آنان را رعایت نکنند، خشم رهبر آنان برانگیخته شده و رسانه‌ها را با سرنوشت مکتب‌ها و دانشگاه‌ها روبه‌رو خواهد کرد.
بر بنیاد گزارش سازمان گزارشگران بی‌مرز، پس از به قدرت رسیدن طالبان ازمیان ۱۲ هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌یی، ۸ هزار تن کار خود را ترک کرده‌اند که ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

سازمان گزارش‌گران بی‌مرز گفته است که بعد از فروپاشی نظام جمهوری تا اکنون بیش از ۵۴۰ رسانه از فعالیت باز مانده‌اند.