افغانستان

طالبان هشت تن را در هرات شلاق زدند

طالبان هشت تن را در ولایت هرات در صحن دادگاه نظامی طالبان در این ولایت، شلاق شده شدند.

در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که این افراد متهم به «لت و کوب و بی‌عزتی» هستند.

بر بنیاد این خبرنامه، این هشت تن هر کدام ۲۰ شلاق زده شدند و به پنج ماه زندان نیز محکوم شده‌اند.

در این خبرنامه از کیستی این افراد چیزی گفته نشده است اما اضافه شده است که این فصیله از سوی دادگاه نظامی طالبان گرفته شده است.