افغانستان

متقی بر «فراگیر» بودن ساختار اداره طالبان تأکید کرد

امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان می‌گوید که ساختار آنان از بهر نپذیرفتن خواست‌های جهان، «همه‌شمول» خوانده نشده‌ است.

او در نشستی در ترکمنستان تأکید کرده است که در ساختار آنان اقوام و اقشار گوناگون افغانستان حضور دارند.

او در این نشست که در میان بازرگانان افغانستان سخن می‌گفت، افزود: «فقط این طور نیست که فرمایش بیگانه‌گان را باید قبول کرد که یک وزیر به فرمایش فرانسه باشد، دیگر به فرمایش امریکا باشد، دیگر به فرمایش اسراییل باشد، به این معنا واقعاً همه‌شمول نیست. اگر حقیقت را در نظر بگیریم، از همۀ مناطق مسوولین داریم»

این موضوع از سوی این مقام طالبان در حالی مطرح می‌شود که ارزیابی مستقل ملل متحد ساختار طالبان را «تک‌قومی» خوانده است. بر بنیاد گفته‌های دبیرکل ملل متحد، حکومت «تک‌قومی» در افغانستان راه حل برون‌رفت از چالش‌های این کشور نیست.

بیش از دوسال است که جامعۀ جهانی از طالبان می‌خواهد تا حکومت همه‌شمول تشکیل بدهند. هم‌پیمانان نزدیک به طالبان به شمول چین، روسیه، ایران و دیگر کشورها نیز خواهان تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان هستند.

آگاهان و فعالان حقوق زنان می‌گویند که طالبان از مردم افغانستان نمایند‌گی نمی‌کنند و با زور خواسته‌های خود را بر مردم تحمیل کرده‌اند.

جمشید یما امیری، آگاه سیاسی می‌گوید: «چنین رژیم یک رژیم توتالیتر و تمامیت‌خواه است که نمایندگی از مردم افغانستان نمی‌تواند بکند. این رژیم نه تنها که نماینده یک قوم حساب نمی‌شود، بل نماینده یک اقلیت کوچک است. این اقلیت چوچک به زور تفنگ آمده و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرده‌است.»

طالبان و جامعۀ جهانی دو تعریف متفاوت از ساختار فراگیر ارایۀ کردند؛ طالبان چند نماینده از اقوامی را که طالب یا وابسته به آن هستند، نمادی از ساختار فراگیر می‌خواند.

اما جامعه جهانی باور دارد که این نوع ساختار باید متشکل از طالبان، نیروهای سیاسی غیر طالب و مشارکت گسترده زنان باشد. این تعریف یکی از شرایط عادی‌سازی روابط با طالبان از سوی جامعۀ جهانی‌ست.

مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن می‌گوید: «گفته‌های کاذب متقی در ترکمنستان نه تنها که مردم را بی‌سرنوشت و در مشکلات عمیق قرار می‌دهد، بل روند جامعهۀ جهانی را به ناکامی می‌کشاند.»

در نشست دوحه درباره افغانستان که چندی قبل در قطر برگزار شد، دبیرکل ملل متحد بر شکل‌گیری یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید ورزید.

مقام‌های طالبان اما همواره تاکید کرده‌اند چهره‌های سیاسی‌ افغان که خارج از کشور هستند، فرصتی برای پیوستن در سیاست کشور را ندارند.