افغانستان

موج عظیم مهاجران اخراج‌شده از پاکستان کشور را با «چالش‌های جدی» مواجه می‌سازد

سازمان صلح جهانی (OWP) در گزارش تازه‌اش گفته است که موج عظیم از مهاجرانی اخراج‌شده از پاکستان، افغانستانِ زیر اداره طالبان را با «چالش‌های جدی» مواجه خواهد ساخت.

سازمان صلح جهانی در این گزارش، با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران اخراج‌شده از پاکستان گفته است که طالبان در افغانستان برای رسیدگی به موج عظیم از برگشت‌کنندگان آمادگی لازم را ندارند.

این سازمان می‌گوید که آمارهای اخیر بازگشت‌کنندگان روزانه، سه برابر بیش‌تر از حد معمول است که فشار زیادی را بر منابع ضعیف کشور وارد می‌کند و در نتیجه افغانستان با «چالش‌های جدی» مواجه خواهد شد.

سازمان صلح جهانی از جهان می‌خواهد که به این «بحران در حال گسترش» توجه داشته باشد و برای حل آن، چاره‌ای بیندیشد تا حقوق این مهاجرانی آسیب‌پذیر رعایت شوند.

این سازمان هم‌چنان از طرف‌های ذی‌نفع خواسته است که برای رسیدگی به این بحران و اطمینان از «بازگشت امن و با عزت» شهروندان افغانستان به کشورشان، گردهم بیایند.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که هر فرد بدون توجه به ملیت یا وضعیتی مهاجرتی‌اش، حق داشتن یک زندگی امن و مطمئن را دارد.