افغانستان

وزیر خارجه ایالات متحده: طالبان بر خلاف خواست مردم افغانستان عمل می‌کنند

انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده طی سخنرانی در نشست «توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان» با اظهار این‌که -طالبان به جلوگیری از دسترسی زنان و دختران افغانستان از آموزش ادامه می‌دهند- گفته است طالبان «بر خلاف خواست مردم افغانستان عمل می‌کنند».

به گفته او زنان و دختران از دسترسی‌ به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه‌ها محروم هستند و طالبان از مشارکت آن‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی افغانستان جلوگیری می‌کند.

با این حال، وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زنان و دختران در افغانستان مصمم به تحصیل و کمک به آینده جامعه خود هستند.

آقای بلینکن در ادامه خاطرنشان ساخت که طالبان رفت‌و‌آمد دختران و زنان در بیرون از خانه را محدود کرده‌اند و کسانی‌ را هم که صدای خود را بلند می‌کنند نیز مورد «آزار و اذیت» قرار می‌دهند.

به باور او فرمان‌های طالبان، آزادی‌های اساسی زنان و حقوق بشر را به اساسی‌ترین شکل و به گونه سیستماتیک نقض می‌کند.

وزیر خارجه ایالات متحده در نشست «توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان» گفت که محدودیت‌های طالبان ظرفیت این کشور را صدمه زده است.

در همین حال، او هشدار داده است: «اگر به زنان و دختران اجازه داده نشود به تمام توان خود دست یابند، این ضرر برای افغانستان است این چیزی است که همه ما می دانیم».

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در این نشست تاکید کرد: «زنان و دختران مصمم به تحصیل هستند، آن‌ها مصمم هستند که مسیر خود را ترسیم کنند، آنها مصمم هستند که در آینده جوامع خود با وجود موانع فوق العاده ای که با آن روبرو هستند، مشارکت کنند».

انتونی بلینکن اضافه کرد که با وجود مشکلات و چالش‌های موجود که زنان و دختران با آن روبه‌رو هستند، اما آنان هم‌چنان مصمم به ادامه آموزش و ترسیم آینده‌‌‌شان هستند.