افغانستان

برنامه توسعه ملل متحد به بیش از ٢٠٠ سازمان غیردولتی در افغانستان کمک نقدی کرد

برنامه توسعه ملل متحد گفته است که این نهاد به مناسبت روز جهانی «سازمان‌های مردم ‌نهاد» به ٢١٠ نهاد غیردولتی و مدنی در افغانستان کمک نقدی کرده است.

این نهان در نوشته‌ای در اکس گفته است که با مشارکت برنامه توسعه ملل متحد خدمات حیاتی و ضروری از جمله معیشت، کشاورزی، آموزش و بهداشت به مردم افغانستان ارائه کرده‌ است.

این نهاد تاکید کرده است که این کمک‌ها تضمین می‌کنند که سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های مدنی می‌توانند به کار حیاتی خود در افغانستان ادامه بدهند و خدمات ضروری را به مردم این کشور ارائه کنند.