افغانستان

وزیر دفاع روسیه افغانستان را «تهدید اصلی» در برابر آسیای میانه می‌داند

سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست خبری در وزارت دفاع این کشور وضعیت در آسیای میانه را پیچیده خوانده و گفته است که «تهدید اصلی» در برابر آسیای میانه از افغانستان است.

او تصریح کرد: «وضعیت در آسیای مرکزی همچنان پیچیده است و تهدید اصلی از افغانستان است.»

وزیر دفاع روسیه تاکید کرده است که طالبان قدرت داعش را در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داده‌اند.

این مقام ارشد روسیه گفته است: «ما رشد ۲۹ درصدی تولید مواد مخدر و متعاقباً تردد آن‌ها در کشورهای آسیای مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم.»

به گفته او داعش به دنبال گسترش افکار رادیکال در آسیای مرکزی و انجام فعالیت های خرابکارانه در امتداد مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی است.

او تأکید کرده است که روسیه در حال انجام اقدام‌های پیشگیرانه در این زمینه است.

این در حالی است که گزارش‌های اخیر ملل متحد نیز از حضور گروه‌های هراس افگن در افغانستان به شمول داعش پرده برداشته‌اند اما طالبان حضور داعش و دیگر گروه‌ها در افغانستان را رد کرده‌اند.