افغانستان

امیرخان متقی با وزیر خارجه ترکمنستان دیدار کرد

امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سفرش به ترکمنستان با رشید مردوف وزیرخارجه این کشور دیدار کرد.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که در این دیدار، دو طرف در باره «روابط دوجانبه، بلند بردن سطح دیپلوماتیک افغانستان در عشق‌آباد، آغاز کار عملی پروژۀ تاپی در خاک افغانستان، انکشاف راه آهن و سرمایه گذاری ترکمنستان» گفت‌وگو کردند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که متقی خواهان فراهم‌سازی تسهیلات در بخش ویزه‌ ترکمنستان به بازرگانان و کارمندان بخش ترانسپورتی افغانستان شده است.

بر بنیاد این خبرنامه، متقی از وزیر خارجه ترکمنستان خواهان سرمایه گذاری در خط راه آهن تورغندی-هرات و اندخوی-شبرغان-مزار شریف، نیز شده است.

در خبرنامه آمده است که وزیر خارجه ترکمنستان برای فراهم سازی بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان در بخش برق، راه آهن، ترانسپورت و گاز، ابراز آمادگی کرده است.

وزارت خارجه ترکمنستان تا اکنون در باره این دیدار چیزی نگفته است.