افغانستان

دبیرکل ملل متحد: طرف‌های دخیل در درگیری‌ها از حقوق بشر چشم پوشی کرده‌اند

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز (دوشنبه) در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفت که طرف‌های دخیل در درگیری‌ها از حقوق بشری چشم‌پوشی کرده‌اند.

او «مجازات دسته‌جمعی» مردم فلسطین را بی‌سابقه عنوان کرد.

دبیرکل ملل متحد افزود: « «بی‌جاکردن اجباری ممنوع است. گروگان‌گیری انسان‌ها ممنوع است. استفاده از انسان‌ها به حیث سپر ممنوع است. مجازات دسته‌جمعی ممنوع است. خشونت جنسیتی به حیث یک وسیله جنگ ممنوع است.»

این نشست شش روزه امروز (دوشنبه) از سوی دبیرکل ملل متحد در دفتر این سازمان در ژنو آغاز شد.