افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار لغو محرومیت‌ دختران از گفتگو با رسانه‌ها در ولایت خوست شد

مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی از تصمیم جدید مقام‌های طالبان مبنی بر محرومیت هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیوهای ولایت خوست، خواهان لغو این قانون شده است.

به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی که تحت اداره طالبان قرار دارد، ۱۵ رادیو و ۳ تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارد.

در اعلامیه این نهاد آمده است که دستورالعمل‌های رسانه‌ای طالبان از طریق ریاست‌های استخبارات و امر‌به‌معروف به طور مستقیم اجرا می‌شود، اما هشدار کتبی قوماندانی امنیه خوست به رسانه‌های محلی در مورد پیامد ادامه فراهم‌‌آوری زمینه برقراری تماس تلفونی دختران با رسانه‌ها، در نوع خود «بی‌سابقه» است.

مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است: «این برداشت در میان شماری از خبرنگاران محلی وجود دارد که ریاست اطلاعات و فرهنگ برای صدور چنین هشداری زمینه سازی کرده است».

هم‌چنان مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است که تهدید قوماندانی امنیه خوست به خاطر احضار و پیگرد خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های این ولایت را -به‌خاطر فراهم‌آوری زمینه تماس تلفونی دختران با رسانه‌ها- خلاف قانون رسانه‌ها می‌داند.