افغانستان

وزارت خارجه قطر: یک شهروند اتریشی از بند طالبان آزاد شد

وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌ای گفته است که یک شهروندان اتریشی در نتیجه میان‌جیگری این کشور از بند طالبان آزاد و به دوحه رسیده است.

محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، وزیر دولت قطر در امور خارجه، در این خبرنامه از طالبان برای همکاری برای آزادی این شهروند اتریشی «سپاسگذاری» کرده است.

او همچنین روابط کشورش با حکومت اتریشی را محکم عنوان کرده است.

این در حالی است که یک مقام تنظیم امور زندان‌های طالبان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته است که ۲۵ شهرون خارجی در بند طالبان هستند.