افغانستان

باشندگان کابل از کُندی روند توزیع پاسپورت شکایت دارند

شماری از پایتخت نشینان از کُندی روند توزیع پاسپورت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که بدست آوردن پاسپورت برای بسیاری همچون یک رویا شده است.

آنان می‌گویند که حتا با گذشت یک سال نیز نتوانسته‌اند که پاسپورت شان را به دست بیاورند.

از سویی‌هم، برخی از بیمارداران می‌گویند که با یک سردرگمی به سر می‌برند و هیچ کسی هم صدای آنان را نمی‌شنود.

جاده های ریاست عمومی پاسپورت، به روی شهروندان کشور با تانک‌های زرهی طالبان بسته استند و برخی از پایتخت نشینان می‌گویند که برای رسیدن به این ریاست با دشواری‌های زیاد روبرو شده‌اند.

در حال حاضر، گرفتن پاسپورت تنها از طریق خانه پوری فورم آنلاین قابل دسترس است؛ اما شماری از باشندگان کابل می‌گویند که این روند ماه‌ها زمان می‌برد.

شماری از پایتخت نشینان شکایت دارند که از خانه پوری فورم آنلاین برای دریافت پاسپورت شان، بیش از یک سال می‌گذرد؛ اما تا هنوز موفق به گرفتن پاسپورت نشده‌اند.

ابراهیم، یکی از باشندگان کابل در این باره به آمو می‌گوید: «ما پاسپورت آنلاین خانه پوری کردیم. مدت یک سال می‌شود که موفق نشدیم که پاسپورت بگیریم. نوبت ما نرسیده و این حق شهروندی ما است که تا یک سال وقت ضایع شده؛ اما پاسپورت نگرفتیم.»

ساحل، باشنده دیگر می‌گوید که به علت نبود پاسپورت نتوانسته به تحصیلات‌اش در بیرون از کشور ادامه دهد.

او می‌افزاید: «می خواهم پاسپورت بگیرم، بروم خارج تحصیل کنم؛ اما ریاست پاسپورت که می‌روم، ماه ها طول می‌کشد، [پاسپورت توزیع] نمی‌شود.»

برخی از باشندگان کابل، به ویژه بیمارداران خواهان ایجاد سهولت در گرفتن پاسپورت هستند.

جبارخان، متقاضی پاسپورت می‌گوید: ««من مریض دارم. هر روز می‌روم پاسپورت را گرفته نمی‌تانم که پاکستان بروم مریض من در خانه افتاده است.»

سلما، باشنده کابل  از طالبان چنین خواست دارد: «[ریاست] پاسپورت را باید باز کنند. شخص مجبور است پاسپورت داشته باشد، راه‌ها را بند کردند.»

برخی از شهروندان کشور به این باور هستند که به علت کندی روند توزیع پاسپورت؛ اکنون بازار سیاه و غیر قانونی توزیع پاسپورت افزایش یافته است و مردم در بدل پول پاسپورت می‌گیرند.

ریاست عمومی پاسپورت زیر اداره طالبان، ماه گذشته روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست عریضه را آغاز کرد؛ اما یک هفته طول نکشید و این روند بار دیگر به روی شهروندان کشور بسته شد.