زنان

طالبان تماس دختران به رسانه‌ها را در خوست منع کردند

فرماندهی امنیه طالبان در خوست به تمام رسانه‌های این ولایت دستور داده که هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیوهای این ولایت، منع است و به مسؤلان رسانه‌ها نیز هشدار داده است، در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها را فراهم کنند، احضار و مورد پی‌گیرد قرار خواهند گرفت.

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که به نسخه‌ای از یک نامه رسمی که روز شنبه به امضای عبدالرشید عمری، فرمانده امنیه طالبان در ولایت خوست صادر شده، دست یافته است که این فرمانده طالبان درباره نشر برنامه‌های آموزشی و اجتماعی دختران نیز انتقاد کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان از این تصمیم طالبان ابراز نگرانی کرده و خواهان لغو آن شده است.

این مرکز بخشی از این نامه طالبان را چنین نقل می‌کند: «بعضی از رادیوهای خصوصی خوست به فساد اخلاقی دامن می‌زنند که مثال خوب آن نشر درس‌های مکاتب و یا برنامه‌های اجتماعی است که در آن دختران زیادی سهم می‌گیرند».

در این نامه آمده است:« با سوء استفاده از همین برنامه‌های درسی و اجتماعی، دختران در وقت رسمی و غیررسمی با گردانندگان برنامه‌ها تماس‌های غیرمشروع تلفنی برقرار می‌کنند که این نوع تماس‌ها، از یک‌سو جامعه را به سوی فساد اخلاقی سوق می‌دهد و از طرف دیگر، خلاف موازین اسلامی می‌باشد».

در این نامه از ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست خواسته شده است که موضوع را به تمام رادیو‌ها و تلویزیون‌های محلی ابلاغ کند.

فرماندهی امنیه طالبان در خوست هم‌چنان یادآور شده که این رسانه‌ها برای نشر برنامه‌های آموزشی، جواز ریاست معارف را ندارند.

در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به طور معمول چنین دستورها از طریق ریاست‌های استخبارات و امر به معروف طالبان، به طور مستقیم و به صورت شفاهی به رسانه‌ها ابلاغ یا اجرا می‌شود.

اما هشدار کتبی قوماندانی امنیه خوست به رسانه‌های محلی در مورد پیامد ادامه فراهم‌کردن زمینه برقراری تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها، در نوع خود بی‌سابقه است.

‌مرکز خبرنگاران افغانستان می‌افزاید: «این برداشت در میان شماری از خبرنگاران محلی وجود دارد که ریاست اطلاعات و فرهنگ برای صدور چنین هشداری زمینه‌سازی کرده است».