افغانستان

طالبان دو تن را در سرپل در محضر عام شلاق زدند

طالبان دو تن را در ولایت سرپل به اتهام «بداخلاقی» در محضر عام شلاق زدند.

در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که یکی‌ از این افراد ۲۹ دره زده شد و به شش ماه زندان محکوم‌ شد.
به گفته این دادگاه، متهم دیگر ۱۵ شلاق زده شد و‌ نیز به سه ماه زندان محکوم شد.

این در حالی است که طالبان در نزدیک به دو سال پسین صدها تن را به اتهام جرم‌های مختلف شلاق زده‌اند.

به تازگی طالبان دو‌ تن را در ولایت غزنی در محضر عام اعدام کردند.