خبر آمو

خبر آمو ۴ حوت ۱۴۰۲

با آن‌که طالبان روز سه‌شنبه از جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های طبی خبر دادند اما شماری از فارغان دانشکده طب می‌گویند که باید به آنان اجازه اشتراک در آزمون شورای عالی طبی داده شود.