افغانستان

رینا امیری: وضعیت «وخیم» زنان در بحث‌های مربوط به کشور باید بررسی شود

رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر در افغانستان در نشستی در سازمان ملل متحد. عکس از آرشیف.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق‌بشر و زنان افغانستان، پس از چند روز از پایان نشست دوحه گفته است که در این نشست روی تعهد و حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان تاکید صورت گرفته است.

این نماینده ویژه امریکا در اکس نوشته است: «جامعه جهانی در این نشست از مبارزه مردم افغانستان برای ثبات اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق‌شان؛ به‌ويژه رسیدگی به مشکلات زنان و دختران کشور حمایت کرده است».

رینا امیری هم‌چنان می‌افزاید که «وضعیت وخیم» زنان کشور و مشارکت دادن آنان در جامعه، در بحث‌های مربوط به افغانستان نیز باید بررسی شود.