جهان

در اثر حمله نظامیان اسرائیلی بر رفح ۵۰ تن جان باختند

شهر رفح در غزه همچنان در معرض حمله‌های نظامیان اسرائیلی قرار دارد. باشندگان آن می‌گویند که در حمله نظامیان اسرائیلی بر این شهر بامداد جمعه ۵۰ تن کشته شدند. از این میان هشت عضو یک خانواده نیز در همین حمله‌ها جان باختند.

دیده می‌شود ریشه‌های ویرانی و آسیب‌های درازمدت جنگ در غزه که با گذشت هر روز عمیق‌تر می‌شوند.

با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه،‌منطقه مرزی رفح جایی که یک و نیم میلیون آواره در آن مسکن گزیده‌اند، به محور توجه مبدل شده؛ اما باشندگان این محل در پهلوی موارد دیگر با کمبود شدید برق روبه‌رو اند.

شماری از این باشندگان برای رویارویی با این وضعیت، به کارگیری از برق تولید شده از انرژی خورشید رو آورده‌اند.

می‌گویند از ادامه چنین وضعیت به ستوه آمده‌اند و می‌خواهند به زندگی عادی شان بازگردند.

محمد النجار باشنده رفح می‌گوید: «این روزها متوجه شدیم که انرژی خورشیدی منبع برق بهتر از جنراتورها است. با توجه به وضعیت کنونی در غزه، ما باید در انرژی جایگزین سرمایه گذاری کنیم تا محیطی بهتر و آب و هوای بهتری داشته باشیم.»

باشندگان غزه پیش از آغاز جنگ نیز در یک شبانه روز نزدیک به ۱۲ ساعت برق نداشتند اما اکنون به برق همین دسترسی اندک را نیز ندارند.

ابو احمد باشنده بیجاشده دیگر در غزه افزود: «تلاش می کنیم به زندگی خود برگردیم. در آینده که جنگ تمام می شود، امیدوارم دستگاه انرژی خورشیدی را نصب کنند که بهتر از برق و جنراتورهایی که قبلاً با بوی خود ما را خفه می کردند است. این دسنگاه‌های خورشیدی را نصب کنید، آنها بسیار بهتر هستند.»

با ادامه جنگ اسرائیل و حماس شمار جان باخته‌گان در غزه روز جمعه به ۲۹ هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.تلفات این جنگ در اسرائیل یک هزار و ۲۰۰ تن است.