افغانستان

انتقاد پایتخت‌نشینان از کاهش برق: در یک شبانه‌روز کم‌تر از سه ساعت برق داریم

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با کاهش واردات برق ازبیکستان به افغانستان، پرچاوی برق در پایتخت افزایش یافته است. به گفته آنان در یک شبانه‌روز کم‌تر از سه ساعت برق دارند.

هفته گذشته، ازبیکستان پنجاه‌درصد از صادرات برق خود به کابل را کاهش داد و این شهر را با کمبود برق روبه‌رو ساخت.

شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که در یک شبانه‌روز، ۲۱ ساعت را در تاریکی و نبود برق سپری می‌کنند.

احمد باشنده کابل می‌گوید: «در این اواخر بی‌برقی بسیار زیاد شده است. در یک شبانه‌روز بسیار برق داشته باشیم، دو یا سه ساعت می‌خواهیم برق درست جور شود برای ما».

الهام که یکی دیگر از باشندگان کابل است میفزاید: «در این اواخر برق‌ها خراب شده، مشکلات ما زیاد است؛ یک الی دو ساعت برق است دیگه برق نیست».

ولی نیز از باشندگان کابل است که از کمبود برق شکایت دارد: «در این چند روز پرچوی‌ها در کابل زیاد شده است؛ اما تمام مردم نیاز دارند به برق، مردم مشکلات زیاد دارد».

دیده می‌شود که پرچاوی برق، کابل را در تاریکی فرو برده است. شماری از دانش‌آموزان می‌گویند نا‌گزیرند در نبود برق درس بخوانند. تبسم صنف دوم مکتب است و برای سال تعلیمی جدید آمادگی می‌گیرد.

این دانش‌آموز در صحبت با آمو گفت: «برق‌های ما خراب است؛ ما می‌خواهیم که برق‌های ما جور شود تا در روشنی درس بخوانیم».

بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معادن افغانستان اکنون بیش از هزار و سیصد کارخانه در کابل فعالیت دارند که کمبود برق، بر روند تولید این کارخانه‌ها اثرات بدی گذاشته است.

معاون این اتاق می‌گوید که هم‌اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد کارخانه‌ها در کابل با کمبود برق روبرو‌اند.

سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن افزود: «متاسفانه یکی از چالش‌های جدی صنعت‌کاران کابل کمبود برق است. ۷۰‌درصد برق ما وارداتی است؛ به ویژه از ازبیکستان. هر زمانیکه در شبکه برق مشکل ایجاد می‌شود، در کابل برق کاهش می‌یابد و اثر منفی روی تولید ما دارد».

افغانستان متکی به برق وارداتی ایران و کشورهای آسیای‌میانه، به شمول ازبیکستان.
ازبیکستان که تا چندی پیش، ۴۰۰‌میگاوات برق به افغانستان صادر می‌کرد، اکنون این مقدار را به ۲۰۰میگاوات کاهش داده است.