افغانستان

عفو بین‌الملل خواهان توقف اعدام‌ها از سوی طالبان شد

عفو بین الملل در خبرنامه‌ای گفته است که این نهاد با تمام انوع اعدام‌ها مخالف است اما طالبان به اعدام‌های علنی ادامه داده‌اند.

لیویا ساکاردی معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای کارزارهای جنوب آسیا می‌گوید ادامه اعدام‌ها از سوی طالبان «توهین فاهش» به کرامت انسانی و در تضاد با همه قوانین جهانی است.

او می‌گوید که عدام‌های علنی از سوی طالبان قابل تحمل نیست.

وی می‌افزاید: «عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که مقام‌های طالبان باید به گونۀ فوری تمام اعدام‌ها را متوقف سازند و مجازات مرگ و دیگر مجازات غیرانسانی و ظالمانه و تحقیر آمیز را از بین ببرند.»

روز گذشته، طالبان دو تن را به اتهام قتل، در ورزشگاه فوتبال شهر غزنی اعدام کردند.

منابع به آمو گفتند که بر هریکی از متهمان پنج گلوله شلیک شد.