ورزش

بورد کرکت افغانستان زمان بازی‌های تیم ملی در برابر ایرلند را اعلام کرد

بورد کرکت افغانستان در خبرنامه‌ای زمان برگزاری بازی‌های تیم ملی در برابر ایرلند را اعلام کرده است.

در خبرنامه آمده است که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای یگانه بازی «تست» در برابر ایرلند در ۲۸ فبروری (۹ حوت) به میدان می‌روند.

بورد کرکت کشور می‌گوید که سلسله بازی‌های پنجاه آوره در هفتم مارچ (۱۸ حوت) و سلسله بازی‌های ۲۰‌ آوره در پانزدهم مارچ (۲۵ حوت) برگزار می‌شوند.

این بازی‌ها به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار می‌شوند.