افغانستان

۲۰ دانشجوی دختر بخش طبی افغانستان اجازه سفر به اسکاتلند را به‌دست آوردند

عکس از آرشیف

رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌اند که ۲۰ تن از دانشجویان زن بخش طبی افغانستان پس از یک سال تعلیق، اجازه سفر برای ادامه تحصیل شان در سکاتلند، را به دست آوردند.

براساس گزارش‌ها، دولت‌های انگلستان و اسکاتلند پس از یک مدت طولانی توافق کردند که به این دختران اجازه درخواست به ویزای تحصیلی را بدهند.

پیش از این یک رسانۀ دیگر بریتانوی به نام دیلی ریکارد گزارش داده بود که دولت انگلستان گفته گه نمی‌تواند تعهدی برای بازگشایی روند اسکان مجدد شهروندان افغان از بهر اجازه دادن این دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه های اسکاتلند، را بکند.

به گزارش رسانه‌ها، این دختران نیاز به دسترسی به سفارت بریتانیا در بیرون از افغانستان بخاطر درخواست به ویزای تحصیلی، دارند.

بنیاد «لیندا نورگروف» که کارزاری را برای آوردن این دانشجویان دختر به بریتانیا به راه انداخته است، گفته که تمام هزینه سفر این دانشجویان را به پاکستان و از آنجا به اسکاتلند، می‌پردازد.

با این دختران به مثل دانشجویان معمول شهروندان سکاتلندی برخورد خواهد شد و نیاز به پرداخت هزینه تحصیل شان ندارند.

پیش از این،آنان در دانشگاه‌های آبردین، داندی، ادینبورگ، گلاسکو و سنت اندروز سکاتلند فرصت ادامه تحصیل یافته بودند؛ اما به علت شرایط ویزا نتواستند که به صنف‌هایشان حاضر شوند.

در گزارش آمده است، پس از آن که طالبان زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند، این دانشجویان نیز مجبور به ترک تحصیلات شان شدند.

حکومت بریتانیا گفته که روند اسکان مجدد شهروندان افغان را در ماه جنوری برای این دختران که به هدف ادامه تحصیل به اسکاتلند می‌آین، دوباره بازگشایی می‌کند.

گفته می‌شود که رای زنی‌های بنیاد «لیندا نورگروف» و حکومت اسکاتلند، وزارت خارجه بریتانیا را وادار ساخت تا به این دانشجویان اجازۀ ادامه تحصیل در سکاتلند را بدهد.