صحت

گلوبل فند ۴.۷ میلیون دالر  کمک برای خدمات صحی مهاجران اخراج شده از پاکستان اعلام کرد

گلوبل فند برای فراهم سازی کمک‌های فوری در بخش مبارزه با بیماری‌های ایدز، توبرکلوز و ملاریا برای ۱.۳ میلیون مهاجر که از پاکستان به افغانستان اخراج می‌شوند ۴.۷ میلیون دالر کمک اعلام کرده است.

این نهاد در خبرنامه‌ای گفته است که این بسته کمکی فوری برای ۶۶ میلیون دالر بودجه‌اش که از اول ماه جنوری سال ۲۰۲۴ برای مدت سه سال اختصاص یافته است، اضافه خواهد شد.

این کمک‌ها از سوی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل تطبیق خواهند شد.

آنلیس هیرشمن، رییس بخش آسیا در گلوبال فند گفته است که افزایش شدید جمعیت در مناطق «مرزی» با پاکستان که از دسترس دور هستند باعث ایجاد خطر اپیدمیولوژیک [همه‌گیری] بیماری‌ها می‌شود.

او گفته است: «این [خطر] بدون تطبیق خدمات ایدز، تبرکلوز و مالاریا نمی‌توانند جلوگیری شوند.»

این در حالی است که همه روز ده‌ها خانواده از گذرگاه‌های گوناگون با پاکستان وارد کشور می‌شوند.