افغانستان

در آستانه آغاز سال تعلیمی، دانش‌آموزان دختر خواستار بازگشایی مکتب‌ها هستند

در حالی که کم‌تر از یک ماه به آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۳ نمانده است، اما تاکنون روشن نیست که آیا دانش‌آموزان دختر (بالاتر از صنف ششم) در این سال می‌توانند به مکتب بروند یا نه؟
شماری از این دختران در گفتگو با آمو، از طالبان خواسته‌اند تا مکتب‌ها را به روی آنان باز کنند.

دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، سال‌های تعلیمی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هجری خورشیدی را به دستور طالبان از دست دادند و از حق تعلیم محروم شدند و روزگار سختی را در هجر مکتب و کتاب سپری کردند.

با این حال، این دختران می‌گویند که در این شب‌‌ها و‌ روز‌ها تنها آرزوی‌شان، رسیدن خبر بازگشایی مکاتب دخترانه است.

شکوفه که به تازگی صنف ششم مکتب را به پایان رسانده، می‌گوید که دختران از ماندن در خانه خسته شده‌‌اند و نمی‌توانند از مکتب دور باشند. به گفته او، طالبان دختران را از حق بنیادی‌شان محروم ساخته‌اند.

با این همه، طالبان تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه (بالاتر از صنف ششم) در سال تعلیمی ۱۴۰۳ چیزی نگفته‌اند. سخنگوی وزارت معارف طالبان نیز به پرسش‌های آمو در این باره پاسخی به دست نداد.

از سویی‌هم، عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در یک سخنرانی در مراسم فراغت دختران از یک مدرسه دینی در کابل، گفت که« آموختن علم بر مرد و زن فرض است».

آقای ستانکزی در دو سال پسین بارها در سخنرانی‌هایش بر حق آموزش زنان و دختران تاکید کرده است، اما به گفته شماری از دانش‌آموزان دختر، سخنان او تنها در حد شعار بوده است.

گفته می‌شود شماری از این دانش‌آموزان در پاسخ به سخنان عباس ستانکزی، گفته‌اند که انتظار دارند تا گام‌های عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه برداشته شود.

بیشتر از دو سال است که طالبان از دختران بالاتر‌ از‌ صنف ششم حق تعلیم را ربوده‌اند و از طرفی، زنان و دختران را نیز از حق کار در نهادهای غیردولتی و از حق رفتن به دانشگاه محروم ساخته‌اند.