افغانستان

یوناما: سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به اعدام دو تن امروز در ولایت غزنی گفته است که این سازمان به شدت با مجازات اعدام مخالف است.

یوناما امروز (پنجشنبه، ۳حوت) در اکس نوشته است که این اقدام مسئولان محلی طالبان با حق اساسی زندگی مغایرت دارد.

با این حال، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از طالبان خواسته است که به عنوان گامی رو‌ به‌ پیشرفت، مجازات اعدام را به تعلیق در آورند.

طالبان امروز دو تن را به اتهام «قتل»، در یک میدان فوتبال در ولایت غزنی، در محضر عام اعدام کردند.