افغانستان

یوناما از تصمیم اجازه نام‌نویسی دختران در انستیتیوت‌های صحی استقبال کرد

عکس از آرشیف


هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از تصمیم طالبان برای آغاز نام‌نویسی دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتیوت‌های صحی در ۱۱ ولایت کشور، استقبال کرد.

یوناما در اکس نگاشته است که این یک اقدام به سوی رسیدگی به نگرانی‌های وجود خلا در بخش بهداشت افغانستان است.

یوناما تاکید کرده است که زنان و دختران نیاز به دسترسی کامل به مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها دارند.

این در حالی است که در بیش از دو سال پسین دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. درهای دانشگاه‌ها به روی دختران نیز بسته شده‌اند.