جنوب آسیا

نیکلاسون: بیشترین اشتراک‌کنندگان نشست دوحه بر تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید داشتند

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اورپا برای افغانستان می‌گوید که بیشترین اشتراک‌کنندگان نشست دوحه به شمول کشورهای اسلامی بر تامین حقوق زنان و دختران از جمله آموزش و کار به حیث اولویت‌های کلیدی شان از نگاه حقوق بشری و اسلامی و نیز پیشرفت‌ اقتصادی و اجتماعی تاکید کردند.

او در اکس نگاشته است که در میان اشتراک کنندگان نشست دوحه به افغانستان و مردم این کشور تعهد قوی وجود داشت و همه آرزو داشتند که افغانستانی در تماس باشند و از آن حمایت کنند که با خود، منطقه و جامعه جهانی در صلح است، و در آن حقوق همه مردم أفغانستان به شمول حقوق سیاسی آنان تأمین و احترام می‌شود.

آقای نیکلاسون می‌گوید که بسیاری از اشتراک کنندگان درحالی‌که از پیشرفت‌ها در بخش «جلوگیری از کشت کوکنار استقبال کردند. به گفته او، بسیاری از اشتراک کنندگان از تلاش‌های طالبان برای مبارزه با داعش شاخه خراسان یادآوری کردند اما از فعلایت‌ها و حضور دوامدار ‌گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان به عنوان یک تهدید به منطقه و جهان ابراز نگرانی کردند.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا می‌افزاید که او شاهد استقبال گسترده ارزیابی مستقلانه ملل متحد درباره اوضاع جاری افغانستان شد و بسیاری از اشتراک کنندگان خواهان یافتن راه‌های به هدف تطبیق عملی این گزارش شدند.

او می‌گوید که از عدم اشتراک نمایندگان طالبان متاسف است اما در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و زنان از بازتاب و تفاوت‌های ظریفی برای درک واقعیت از یک اوضاع پیچیده آگاهی یافته است.

آقای نیکلاسون درباره تعیین نمایندۀ ویژه ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که این نماینده باید قادر به هماهنگی چشم‌گیر میان فرستاده‌های ویژه و گفت‌وگو با تمام جوانب و رهبری روند براساس یک نقشه راه تاکنون رویش توافق نشده است؛ باشد.

او درباره روابط خوب افغانستان با همسایه‌هایش تاکید کرده و می‌گوید که از شریک ساختن خواست‌های کشورهای منطقه برای جلب حمایت از سوی دیگران استقبال می‌کند.

او می‌گوید که آینده افغانستان چگونگی رفتار به گذشته‌ این کشور به مردم افغانستان تعلق دارد. نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا می‌افزاید: «کشورها و نهادهای بهترین کاری که می‌توانند پشتیبانی است. ما در اتاق [مذاکره] به افغان‌های بیشتر نیاز داریم.»

طالبان به علت نپذیرفتن شرایط شان از سوی ملل متحد از اشتراک در نشست دوحه که به روز یک‌شنه و دوشنبه، برگزار شد؛ خودداری کردند.

اما دبیر کل متحد برای خبرنگار در دوحه گفت که خواست‌های طالبان برای آنان پذیرفتنی نبودند. 

آقای نیکلاسون گفته است که اشتراک کنندگان بر برگزاری دوره‌های بعدی این نشست تاکید کرده و قطر نیز پیشنهاد میزبانی دور بعدی چنین نشست را کرده است.