ورزش

کمیته المپیک زیر اداره طالبان: تاتارستان برای آموزش ورزش‌کاران افغانستان تعهد کرده است

کمیته المپیک زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که تاتارستان برای همکاری در بخش آموزش ورزش‌کاران و مربیان افغانستان، تعهد کرده است.

بربنیاد این خبرنامه‌ عبدالحق وثیق، رییس کمیته المپیک طالبان در جریان سفرش به تاتارستان، با خلیل شیخ الدین اوف قائم، معاون وزارت ورزش و منصور مراد، رییس کمیته المپیک این کشور دیدار کرده است.

در خبرنامه‌ای کمیته المپیک طالبان آمده است که در این دیدار، دو طرف درباره همکاری‌ها و پیش‌رفت‌ها در بخش ورزش گفت‌وگو کرده‌اند.

در این خبرنامه آمده است: «آنان [مقام‌های تاتارستان] در این دیدار افزوده‌اند که ما آماده هستیم تا مربیان بخش ورزش افغانستان را به گونه معیاری آموزش دهیم و زمینه آموزش برای دانش‌جویان بخش ورزشی افغانستان را در دانشگاه‌های تاتارستان فراهم کنیم».