زنان

کارشناسان سازمان ملل متحد: «آپارتاید جنسیتی» باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود

Fil-Photo

شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد با تاکید بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان در یک اعلامیه گفته‌اند که چالش‌های فزاینده جهانی ایجاب می‌کند که «آپارتاید جنسیتی» به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شود.

به گفته این کارشناسان سازمان ملل، «آپارتاید جنسیتی» تنها یک امکان نظری یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است.

این کارشناسان همچنین تاکید کرده‌اند که نامگذاری آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناسی از سوی جامعه بین المللی است.

این کارشناسان می‌گویند: «قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید تنزل می‌دهد، با هدف از بین بردن مؤثر حقوق بشر، هسته اصلی نظام‌های آپارتاید را منعکس می‌کند».

آنان همچنین هشدار می‌دهند که در افغانستان، فرمان‌ها، سیاست‌ها و عمل‌کرد طالبان یک سیستم نهادینه شده «تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران» را تشکیل می‌دهد که به «آپارتاید جنسیتی» تبدیل می‌شود.

مقام‌های ارشد سازمان ملل گفته‌اند که در حال حاضر گزارش‌هایی را بررسی می‌کنند که «فرصتی بی‌نظیر و حیاتی برای محکومیت حقوقی بین‌المللی و اقدام علیه آپارتاید جنسیتی فراهم می‌کنند».

 کارشناسان سازمان ملل تصریح می‌کنن که اشکال موجود جنایات خاص جنسیتی، از جمله آزار و اذیت جنسیتی هرچند مرتبط است اما به طور کامل ماهیت نهادینه شده و گسترده محرومیت از حقوق مربوط به سیستم‌های آپارتاید جنسیتی را نشان نمی‌دهد.