افغانستان

دبیرکل سازمان ملل: عدم شرکت طالبان روی نشست دوحه هیچ تاثیری نداشت

انتونیو گوترش دبیرکل ملل‌متحد گفته است که، عدم حضور طالبان در نشست دوحه بر علاوه این که این را مختل نکرده حتا هیچ تاثیری بر نشست نداشت او تاکید کرد که رای‌زنی‌های فوری را از بهر تعیین یک فرستاده ویژه برای افغانستان آغاز می‌کند و به شورای امنیت ملل‌متحد گزارش خواهد داد.

سرانجام جهان برای حل مساله افغانستان بی‌طالبان حرکت کرد؛ هوتل چهار فصل، دومین روز نشست دوحه در مورد افغانستان. دبیر کل ملل‌متحد پس از سه نشست پشت درهای بسته در یک نشست خبری ظاهر شد.

دبیر کل ملل‌متحد در این نشست گفت: «تصمیم گرفته شد که من یک روند یک سلسله مشورت‌ها را آغاز کنم تا ببینیم که اگر زمینه برای ایجاد یک نماینده سازمان ملل که نه تنها قادر به بازی کردن یک نقش هماهنگ کننده در رابطه به تعاملات که صورت می‌گیرد را بازی کند؛ بلکه بتواند که با مقام‌های سرپرست افغانستان “خوب” کار کند. من به زودترین فرصت این مشورت‌ها را آغاز خواهم کرد و به طور معمول به شورای امنیت گزارش خواهم داد.»

آقای گوترش تاکید می‌ورزد که طالبان می‌گویند، مساله دولت همه‌شمول، حقوق‌بشر و تهدید هراس‌افکنی در افغانستان مرتبط به جهان نیست و در مقابل خواستار به‌رسمیت شناسی از سوی جهان اند. در حالی‌که به گفته دبیر کل ملل‌متحد جهان به همین دلایل آنان را به رسمیت‌ نمی‌شناسد.

این مقام ارشد سازمان افزود: «ما در یک وضعیت مرغ و تخم مرغ قرار داریم. یعنی طالبان فکر می‌کنند که نگرانی جامعه جهانی مربوط آنان نمی‌شود و می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند و به جامعه جهانی مدغم شوند. اما در آن سو، جامعه جهانی فکر می‌کند که هیچ پیشرفت در رابطه به نگرانی‌های اصلی آنان صورت نگرفته، پس هیچ پیشرفت در پرسش به رسمیت شناسی و مدغم شدن [طالبان به جامعه جهانی] صورت نخواهد گرفت.»

به‌دنبال این نشست دبیر کل‌ ملل‌متحد برای دیدار‌ با پنج نماینده جامعه مدنی افغانستان به چهارمین نشست رفت. تا از آنان در مورد وضعیت واقعی افغانستان بشنود.

شاه‌گل رضایی نماینده جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه به آمو گفته است: « در‌ مجموع یک تحلیل واقعی از جلسه و توقع واقعی از جریان جلسه داشته باشیم،مثلی که قبلن تشریح کردم، این ماموریت یک بخش‌ آن بر می‌گردد، به مسوولیت‌های که کشورهای حاضر در جلسه فعلی دارد، ولی یک بخش بر می‌گردد بر ماهای که اشتراک کردیم،بلی ما می‌خواهیم دیدگاه‌های‌ واقعی افغانستان را ارایه کنیم،طالبان می‌دانند مسوولیتی آن‌چه، آمدن و نیامدن بر می‌گردد به طالبان.»

نوع نگاه‌ها بر مساله افغانستان میان فرستاده‌‌های ویژه در نشست دوحه متفاوت است؛ رینا امیری فرستاده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر افغانستان، به آمو می‌گوید، مساله حقوق‌بشر و حقوق زنان و دختران در موضع ایالات متحده قابل مذاکره نیست.

رینا امیری فرستاده ویژه ایالات متحده برای حقوق‌بشر افغانستان در پرسش به خبرنگار آمو افزود: «می‌توانم به شما اطمینان بدهم؛که موقف ما درباره حقوق بشر و حقوق زنان قابل مذاکره نیست، در این باره (گماشتن فرستاده ویژه) می‌توانید از ملل‌متحد بپرسید، ما از این موضوع پشتیبانی می‌کنیم.»

در همین حال فرستاده ویژه چین اما طالبان را حکومت سرپرست خطاب می‌کند،و بر حضور آنان در این چنین نشست‌ها تاکید می‌کند.

یو ژیائوونگ فرستاده ویژه چین برای افغانستان در دوحه گفته است: «تلاش‌های تمام شرکت کنندگان و دبیر‌کل ملل‌متحد برای ادامه گفتگوها ادامه خواهد داشت. برای هر نوع گفتمان،حضور خود حکومت طالبان مهم است. طالبان حکومت حاکم موجود افغانستان است‌ آنان حکومت موقت اند.»

نشست دوحه برای افغانستان در ادامه نشست سال پار دبیر کل‌متحد با فرستاده‌های ویژه کشورها دیروز یک‌شنبه آغاز شد، و امروز پایان یافت. در سال روان دست‌کم ۲۵ فرستاده از کشورهای مختلف شرکت داشتند. تلاش‌های مهم این نشست بیش‌تر روی ایجاد یک گروه تماس و تعیین یک فرستاده ویژه ملل‌متحد‌ برای حل مساله افغانستان می‌چرخد، فرستاده که طالبان با گماشتن آن مخالف اند.