افغانستان

چهره‌های سیاسی: نشست دوحه مسیری برای حل چالش‌های افغانستان باشد

در ادامۀ خواست‌ها و انتظارات از نشست دوحه، برخی از جریان‌ها و چهر‌ه‌های سیاسی انتظار دارند تا این نشست مسیری برای حل چالش‌های افغانستان باشد.

 حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم گفته است که این حزب انتظار دارد این نشست به‌سود مردم افغانستان ختم شود، تا این‌که به‌سود یک گروه مشخص باشد.

سخنگوی این حزب به آمو می‌گوید: نشست دوحه نشان داد که هنوز هم افغانستان در محور توجه جهان است.

 احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می‌گوید: «با آن‌هم این‌که هنوز افغانستان در محراق توجه ملل‌متحد و کشورهای جهان قرار دارد، این‌هم نوعی امید است برای مردم افغانستان، ما امیدوار هستیم که نشست قطر، به نفع مردم افغانستان تمام شود، نه به ‌نفع یک گروه.»

هم‌‌زمان با این، فرماندۀ نیروهای ویژۀ ارتش پیشین به آمو‌ می‌گوید: تلاش‌های این چنینی جهان زمانی نتیجه‌یی خواهد داشت که با قاطعیت، حضور طالبان، مخالفان طالبان و فعالان حقوق‌‌ ‌زن دنبال شود، هم‌چنان حقوق بنیادی مردم افغانستان به ‌ویژه زنان و ایجاد یک حکومت مبنی بر ارادۀ مردم افغانستان محور‌ تلاش‌ها باشد. برخی از چهره‌های سیاسی نیز از این نشست انتظار دارند تا از هر فرصت‌ ممکن برای حل مسالۀ افغانستان از دریچۀ گفت‌وگو‌های سیاسی تلاش صورت گیرد.

عمر داوودزی، رئیس اسبق دبیرخانه شورای عالی صلح دولت پیشین می‌گوید: «در این میان، برخی دیگر از طرف‌ها انتظار دارند چنین تلاش‌ها با قاطعیت دنبال شوند، تا نتیجه‌یی موثرتری داشته باشند.»

 یکی از فرماندهان نیروهای ویژۀ ارتش پیشین به آمو می‌گوید: هنگامی این تلاش‌ها نتیجه خواهند داشت که حقوق بنیادی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و ایجاد یک حکومت مبنی بر ارادۀ مردم، محور آن باشد.

 فرید احمدی، فرمانده پیشین قول‌اردوی نیروهای ویژۀ دولت پیشین می‌گوید: «در این جلسات باید تمام اقشار جامعۀ افغانستان شریک باشند، طالبان، مخالفان طالبان و فعالان حقوق زن، مشروط بر تامین حقوق اساسی مردم افغانستان به ‌‌خصوص حقوق زنان، و ایجاد یک حکومت در آینده مبنی بر خواسته و ارادۀ مردم افغانستان باشد.»

 پیش‌ از این نیز برخی جریان‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان، به ‌شمول جنبش‌های اعتراضی زنان در یک اعلامیۀ مشترک از تلاش‌های جهانی و نشست دوحه برای حل مسالۀ افغانستان استقبال کردند و تاکید داشتند با فرستادۀ ویژۀ ملل‌متحد برای افغانستان برای تغییر وضعیت در کشور کار خواهند کرد.

اکنون نیز شبکۀ مشارکت سیاسی زنان می‌گوید در این نشست و در کنار آن، اقدام‌های جهانی پیرامون مسالۀ افغانستان، نباید زنان و دختران فراموش شوند.

ترنم سعیدی، رئیس شبکۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گوید: «گروه‌های سیاسی، مخالفان طالبان و زنان معترض همه در این نشست‌ها حضور پیدا کنند و نتیجه و برایند این نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها این باشد که وضیعت فعلی متحول شود و یک حکومت قانونی و برخاسته از ارادۀ مردم شکل بگیرد.»

 پیش از این وزارت عدلیه زیر ادارۀ طالبان، فعالیت همۀ جریان‌های سیاسی را لغو اعلام کرده بود؛ اما همه طرف‌های سیاسی تاکید دارند تا برای حل مسالۀ افغانستان باید یک گفت‌وگوی معنادار سیاسی آغاز شود.

در حالی که ملل‌متحد‌ نیز تاکید کرده برای ایجاد یک دولت همه‌شمول در افغانستان، باید گفت‌وگوهای میان ‌افغانان آغاز شود.