افغانستان

نشست دوحه؛ شرکت کنندگان در چند محور بحث و گفت‌وگو خواهند کرد

شرکت کنندگان نشست دوحه از امروز یک‌شنبه رای‌زنی‌ها و گفت‌وگو‌ها را از بهر حل مسئله افغانستان آغاز کردند؛ رای‌زنی‌ها و گفت‌وگوهای که به‌گفته‌ یک منبع با اعتبار در سه محور تنظیم شده است.

منبع به آمو می‌گوید، محور نخست؛ تلاش برای ایجاد اجماع جهانی میان غرب و منطقه در پیوند به‌ حل مساله افغانستان است. پیش از این نگرانی‌های جدی از وجود چنین اختلاف مطرح شده بود.

برنا صالحی، فعال سیاسی در این باره می‌گوید: «متاسفانه اختلافات که وجود دارد در سطح نظام بین‌الملل میان قدرت‌ها تاثیر منفی‌اش را روی به وجود آمدن یک اجماع روی مسئله افغانستان وارد می‌‌کنند، به او اساس، فکر نه‌کنم در کنفرانس‌ دوحه اجماعی که منجر یا منتج به حل قضیه افغانستان یا پیدا کردن یک راهکار مناسب شود بدست بیاید.»

به‌گفته منبع، در محور د‌وم هم راه‌های جست‌جو خواهد شد تا با کارگیری از چه فشارهای؛ طالبان‌ در برابر مردم افغانستان و کشورهای جهانی مسوولیت‌پذیر و پاسخ‌گو شوند.

راهکاری که پیوسته فعالان حقوق‌زن و حقوق‌بشر روی آن تاکید داشته‌اند.

راحل تلاش، فعال حقوق‌زن از جامعه جهانی می‌خواهد که از همکاری با طالبان خودداری کنند.

او می‌افزاید: «به‌کشورهای جهان‌ گوش‌زد کنند، این‌ها نباید همکاری کند با این‌ها[طالبان]، طوری‌که برخی کشورها متاسفانه در‌وازه سفارت‌ها را به روی شان باز کرده است. برخورد خوب دارند حتا همکاری با این گروه [طالبان] دارند.»

منبع تاکید می‌‌ورزد؛ که در محور سوم روی نقشه‌ر‌اه برای آینده سیاسی افغانستان گفت‌وگو و رای‌زنی خواهد شد؛ که افغانستان به چه‌گونه‌ یک دولت نیاز دارد تا مشروعیت داخلی و تعامل رسمی جهانی داشته باشد.

تلاشی در میان انتظار برای ایجاد یک دولت همه‌شمول با حضور زنان و همه مردم افغانستان.

فضل‌الهادی وزین، عالم دین و فعال سیاسی می‌گوید: «کنفرانس دوحه یک فرصت بسیار خوب برای افغانستان است که رابطه جامعه بین‌المللی را با افغانستان مستحکم‌تر بسازد و اگر مشکلات در این راستا وجود داشته باشد آن را بر طرف کند.»

در همین حال، شمار از اعضای اتحاد و همبسته‌گی زنان افغانستان می‌گویند که نشست دوحه باید روی ساختار یک حکومت فراگیر در افغانستان تمرکز کند.

آنان در این باره می‌افزایند: «نشست دوحه باید روی حکومت فراگیر، حکومت همه‌شمول، حکومتی که همه مردم افغانستان سهیم باشند تمرکز داشته باشد.»

گفت‌وگوها و رای‌زنی‌ها در این سه محور مهم فردا دوشنبه در دومین روز نشست دوحه نیز ادامه خواهد یافت، محورهای مهم که هر کدام ریشه در انتظارها از نشست دوحه دارند.