افغانستان

معترضان: به جای «گفت‌وگوهای بین‌الافغانی» اصطلاح «گفت‌و‌گوهای بین‌القومی» در دستور کار قرار گیرد

شرکت‌کنندگان اعتراضات شهروندان افغانستان در تورنتو، در قطع‌نامه‌ای در پیوند به برگزاری نشست دوحه از دبیرکل سازمان ملل خواسته‌اند که کارشیوه‌ با کاربرد اصطلاح «گفت‌وگوهای بین الافغانی» را کنار بگذارد و راه‌کار «گفت‌وگوهای بین القومی» را در دستور کارش قرار دهد.

این شرکت‌کنندگان اعتراضات در کانادا در این قطع‌نامه هم‌چنان از تعمیم اصطلاح «افغان» بر همه اقوام افغانستان نیز انتقاد کرده‌اند و آن را منسوب به قوم پشتون کشور دانسته‌اند.

در قطع‌نامه‌ای این معترضان آمده است: «شکاف موجود در جامعه‌ افغانستان، در دوره‌ حاکمیت طالبان بیش از هر دوره دیگری ژرف و نمایان است».

در این قطع‌نامه هم‌چنان آمده است که در طی بیش از چهل سال بحران در کشور، سازمان ملل با فرستادن نماینده‌های ویژه کوشیده که به این بحران نقطه پایان بگذارد؛ اما بنابر نادیده‌گرفتن واقعیت اختلافات قومی، این تلاش‌ها به ثمر نرسیده است.

این معترضان هم‌چنان در این قطع‌نامه گفته‌اند: «تعمیم هویت ملی در محور نام «افغان» تاثیر ناگواری روی روند ملت‌سازی در افغانستان گذاشته است».

در این قطع‌نامه هم‌چنان از تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در این نشست استقبال شده؛ اما از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده است که این نماینده ویژه باید نماینده‌های از اقوام افغانستان را برای تشکیل یک دولت «کثیرالقومی» گرد هم بیارد.