زنان

گزارش ملل متحد: زنان از احتمال به رسمیت‌شناسی طالبان «ابراز ترس و نگرانی» کرده‌اند

عکس از آرشیف

سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفته است که هنگامی که از زنان خواسته شد تا «احتمال به رسمیت شناختن بین‌المللی طالبان» را در نظر بگیرند، «ابراز ترس و نگرانی» کردند.

سازمان ملل گفته است که گزارش این سازمان درباره وضعیت زنان در افغانستان، بر اساس ارزیابی‌های یوناما، نهاد زنان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت، که دیدگاه‌های زنان در سرتاسر افغانستان را درباره وضعیت کنونی پوشش، داده است؛ معلومات ارائه می‌کند.

بربنیاد گزارش سازمان، طالبان پس از تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان که مستقیماً حقوق زنان را محدود ساخته، صادر کرده‌اند.

سازمان ملل در این گزارش افزوده که دیدگاه طالبان در برابر افغانستان حقوق اساسی زنان، رفاه و نگهداری از شخصیت زنان را رد می‌کند.

در این گزارش آمده است که نهاد زنان سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت و یوناما از ماه اگست سال ۲۰۲۲ میلادی بدینسو مشورت‌هایی را به زنان مختلف افغانستان انجام داده است.

سازمان ملل گفته است که دور کنونی این مشورت‌ها از ۲۷ جنوری تا ۸ فبروری بوده است.

گزارش افزوده که نهاد زنان سازمان ملل، نهاد بین‌المللی مهاجرت و یوناما با نزدیک به ۷۵۰ زن از ۳۴ ولایت افغانستان به گونه آنلاین و نیز گروهی و فردی گفتگو کرده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، در این روند مساله حفاظت [امنیت] زنان نیز در نظر گرفته شده است.

سازمان ملل گفته است که با زنان که از ماه اکتوبر تا دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی گفتگو شده، اولویت‌های شان را به تفصیل بیان کردند و در باره تعامل جهانی، از جمله به رسمیت شناختن طالبان و توصیه‌هایی برای بهبود حقوق و اوضاع زنان دیدگاهایشان را ارائه کرده‌اند.

گزارش تاکید کرده که در این روند با زنان که در داخل افغانستان بیجا شده‌اند، زنان که در روستاها و حومه‌های شهر زندگی می‌کنند و همچنان زنان شاغل و بیکار با سنین و قومیت‌های گوناگون گفتگو شده است.

در این گزارش آمده است هنگامی که از زنان خواسته شده تا به امکان به رسمیت شناختن بین المللی طالبان را در نظر گیرند آنان ابراز ترس و نگرانی کردند.

این گزارش افزوده است که حدود دو سوم (۶۷ درصد) اظهار داشتند که به رسمیت شناسی طالبان تأثیر قابل توجهی بر زندگی آنها خواهد داشت. به گفته این گزارش، در شرایط کنونی، می‌تواند بحران حقوق زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط طالبان را که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، افزایش دهد.

زنان در این همه پرسی اظهار داشتند که به رسمیت شناختن بین المللی تنها باید پس از لغو همه محدودیت ها یعنی ۳۵ در صد یا هم پس از لغو برخی ممنوعیت های خاص ۲۵محدویت‌ها برای زنان و دختران اتفاق بیفتد. در این گزارش آمده است که ۲۸ درصد گفتند که به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی به رسمیت شناخته شود.

بر اساس این گزارش در جولای سال ۲۰۲۳ میلادی همه‌پرسی مشابهی نشان داد که ۹۶ درصد از زنان معتقد بودند که به رسمیت شناختن باید تنها پس از بهبود در حقوق زنان رخ دهد یا اصلاً نباید رخ دهد.

در این گزارش با اشاره به گزارش های اخیر در مورد اجرای خودسرانه و شدید فرمان حجاب، به ویژه در کابل، زنان توضیح دادند که چگونه این اعمال باعث افزایش آزار و اذیت در مکان های عمومی شده و توانایی آنها را برای ترک خانه هایشان محدودتر کرده است.

سازمان ملل گفته است زنان از دستگیری و بدنامی طولانی مدت و شرم ناشی از بازداشت از سوی پولیس طالبان هراس دارند.

طبق این گزارش بیش از نیمی از زنان یعنی ۵۷ درصد زنان احساس ناامنی می کنند که بدون محرم از خانه خارج شوند. به ویژه، خطرات برای امنیت آن‌ها و ترس هراس آنها هر زمان که فرمان جدیدی به طور خاص آنها را هدف قرار می داد، بدتر می‌شود.

در این گزارش گفته شده تنها یک درصد از زنان نشان دادند که تأثیر «خوب» یا «کامل» بر تصمیم‌گیری در سطح جامعه دارند که این کاهش ثابتی از ۱۷ درصد در جنوری ۲۰۲۳ فقدان زیرساخت‌های عمومی برای جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری زنان نظرات و تجربیات آنها، ایجاد جوامع و مشارکت در موضوعاتی که آنها را مهم می‌دانستند، آنها را بدون راهی برای مشارکت در تصمیم‌گیری یا تأثیرگذاری بر آن‌ها رها کرده است را نشان میدهد.

در این گزارش آمده است که تأثیر «خوب» یا «کامل» زنان بر تصمیم‌گیری خانواده از ۹۰ درصد در جنوری سال گذشته میلادی به ۳۲ درصد در جنوری ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

سازمان ملل همچنان گفته است که زنان تأثیر بین نسلی و جنسیتی محدودیت های طالبان و تغییرات محافظه کارانه در نگرش های اجتماعی بر کودکان پسر در خانواده ها اثر گذاشته در حالی‌که پسران حضور مادران و خواهران خود را در خانه بیشتر ترجیح می‌دهند.

به اساس این گزارش سیاست‌های طالبان در قبال زنان این باور را پسران جوان تقویت می‌کنند که باید مادر و خواهران شأن در خانه «در موقعیت بندگی باقی بمانند.» در این گزارش آمده است که تصور دختران از آینده‌شان، ارزش‌ها و درک آنها از زندگی احتمالی آینده‌شان را تغییر می‌دهد.

با این حال سازمان به نقل از خواسته‌های زنان از جامعه جهانی در گزارش خود افزوده است تا جهان طالبان را به رسمیت نشناسند مگر اینکه آنها محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران را لغو کنند.

بر اساس این گزارش، زنان تاکید کردند که تجربه دوسال حضور طالبان در افغانستان و سیاست‌های آنان در مورد حقوق زنان نشان می دهد که نمی توان به آن‌ها برای بهبود وضعیت کنونی اعتماد کرد. این زنان به رسمیت شناختن قبل از پیشرفت ملموس در مورد حقوق زنان را بدترین سناریو می دانند.

گزارش می‌افزاید که زنان از کشورهای عضوی که در تلاش‌های خود برای تعامل با طالبان، شدت بحران بی‌سابقه حقوق زنان و نقض قوانین بین‌المللی را بر اساس معاهداتی که افغانستان تصویب کرده است، نادیده می‌گیرند، ابراز ناامیدی عمیق کردند.

در این گزارش سازمان ملل گفته شده که زنان معتقدند بهترین راه برای جامعه جهانی برای بهبود وضعیت آن‌ها پیوند دادن کمک‌های بین المللی به شرایط بهتر برای زنان و تسهیل فرصت‌ها برای گفتگوی مستقیم زنان با طالبان است.