افغانستان

سازمان ملل بر اهمیت حضور زنان افغانستان در نشست دوحه تاکید کرد

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بر اهمیت مشارکت زنان افغانستان در نشست دوحه که شامل فرستادگان ویژه و گروه‌های جامعه مدنی افغانستان خواهد بود، تاکید کرده است.

آقای دوجاریک گفت: «خیلی مهم است که صدای زنان افغانستان در این گفتگوها شنیده شود».

به گفته او قرار است انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه برای شرکت در این نشست وارد دوحه شود.

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هدف این نشست را برای بحث در مورد تقویت تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه‌‌‌‌ای منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و ساختاریافته‌تر، از جمله اجرای توصیه‌های یک ارزیابی مستقل در مورد افغانستان، عنوان کرده است.

هرچند از طالبان در این نشست دعوت شده، اما وزیرخارجه طالبان گفته که اشتراک شان «احتمالی و تحت شرایط» است.