بازرگانی

برنامه جهانی خوراک: نرخ خوار‌و‌بار اندکی افزایش یافته است

برنامه جهانی غذا در گزارشی گفته است که بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان در نخستین هفته ماه فبروری (۱۲ تا ۱۹ دلو) نسبت به هفته‌های پیشین اندکی افزایش یافته است.

این نهاد بین‌المللی علت افزایش بهای مواد خوراکی را نوسانات نرخ ارز و تاثیرات فصلی عنوان کرده است.

بر اساس آمارهای سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

در گزارش برنامه‌ جهانی غذا آمده است: «نرخ آرد گندم یک اعشاریه هفت درصد افزایش یافته است».

گزارش افزوده است که به استنای گندم، آرد و روغن، بهای مواد خوراکی دیگر نسبت به سه سال گذشته (ماه جون سال ۲۰۲۱ میلادی) افزایش چشم‌گیری یافته است.

برنامه جهانی غذا گفته که ارزش دالر امریکایی در برابر افغانی از نخستین هفته‌ ماه فبروری سال ۲۰۲۳ میلادی تا ماه دسمبر همین سال کاهش یافته است.
کاهش در قیمت یک دالر امریکایی معادل ۹۰ افغانی بود که حالا به ۶۹ اعشاریه ۴ افغانی رسیده است.

اما در نخستین هفته ماه فبروری ارزش دالر امریکایی در برابر افغانی دوباره صعود کرد و یک دالر معادل ۷۳ اعشاریه ۸ افغانی در بازار تبادله شد.

بر اساس یافته‌های این سازمان، نرخ مواد سوختی مانند تیل و دیزل افزایش اندکی داشته است.

پیش از این، برنامه جهانی خوراک از میزان تورم منفی (کاهش دایمی سطح عمومی قیمت‌ها) در افغانستان خبر داده بود.