افغانستان

طالبان یک خبرنگار را در ولایت سمنگان بازداشت کردند

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که طالبان سیف‌الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بعد از احضار به دفتر والی این ولایت، بازداشت کرده است.

این نهاد به نقل از منع خود گفته است آقای کریمی روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ صبح به دفتر والی طالبان احضار شده بود و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست.

در این اعلامیه آمده است: «سیف‌الله کریمی ۱۰ روز قبل خواسته بود در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هوتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، با بشیراحمد نعمانی، مستوفی این ولایت مصاحبه کند اما مستوفی از مصاحبه خودداری کرده بود و بعدا موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی، گزارش می‌دهد و در پی آن والی کریمی را احضار می‌کند.»

طالبان یک خبرنگار را در ولایت سمنگان بازداشت کردند

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که طالبان سیف‌الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان را پس از احضار به دفتر والی طالبان در این ولایت، بازداشت کرده‌اند.

این نهاد به نقل از منبع خود گفته است که آقای کریمی روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ صبح به دفتر والی طالبان احضار شده بود و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست.

در این اعلامیه آمده است: «سیف‌الله کریمی ۱۰ روز قبل خواسته بود در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هوتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، با بشیراحمد نعمانی، مستوفی این ولایت مصاحبه کند اما مستوفی از مصاحبه خودداری کرده بود و بعدا موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی طالبان، گزارش می‌دهد و در پی آن والی کریمی را احضار می‌کند.»

در این اعلامیه آمده است: «سیف‌الله کریمی ۱۰ روز قبل خواسته بود در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هوتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، با بشیراحمد نعمانی، مستوفی این ولایت مصاحبه کند اما مستوفی از مصاحبه خودداری کرده بود و بعدا موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی، گزارش می‌دهد و در پی آن والی کریمی را احضار می‌کند.»

به نقل از این اعلامیه این خبرنگار روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی طالبان می‌رود اما منشی می‌گوید که والی نیست و مسئله حل شده است. با وصف این، کریمی دیروز دوباره احضار شده بود و از آن زمان از سرنوشت او خبری نیست.

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در دفتر والی طالبان با سیف‌الله کریمی با «خشونت» رفتار شده است و یکی از محافظان والی آنان «با سیلی به صورت او زده است.»

با این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی از بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره محلی طالبان در سمنگان خواسته است که این خبرنگار را «هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کنند.»

این نهاد حامی خبرنگاران هم‌چنان تاکید کرده است تا طالبان به قانون رسانه‌ها احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران مطابق با این قانون که از سوی حکومت طالبان نیز قابل اجرا خوانده شده است، فعالیت کنند.

گفتنی است که سیف‌الله کریمی در حدود هفت ماه پیش به عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد.