افغانستان

ریچارد بنت: طالبان به کنوانسیون منع تبعیض در برابر زنان حرمت بگذارند

در ادامه واکنش ها از بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر شان، این بار ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که طالبان باید به کنوانسیون منع تبعیض در برابر زنان حرمت بگذارند و از «بازداشت های خود سرانه» زنان و دختران دست بردارند.

ریچارد بنت در گفتمانی که از سوی نهاد حقوق بشری شهمامه در اکس برگزار شده بود، تاکید ورزید که طالبان در نخست روند بازداشت زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر شان، از دشت برچی کابل آغاز کردند و این روند به دیگر بخش های کابل و افغانستان نیز گسترش دادند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: «ما از طالبان میخواهیم که همۀ بازداشت های خودسرانه دختران و زنان افغان را متوقف سازند و به تعهدات جهانی افغانستان در زمینۀ حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع تبعیض در برابر زنان احترام بگذارند. دریافت ما اینست که این عملیات خودسرانه در ابتدا از دشت برچی آغاز شد که عمدآً هزاره ها در آنجا زندگی می کنند و این عملیات همچنان به دیگر بخش های کابل و ولایات دیگر نیز گسترش یافته است.»

انتظار می رود که گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان تا پایان ماه روان میلادی گزارش اش را در باره اوضاع حقوق بشری افغانستان، همه گانی بسازد.

او افزود: «گزارش بعدی من در ۲۹ام فبروری منتشر خواهد شد، اکنون در دهم فبروری هستیم، بنابراین تنها نزده روز باقی مانده است و من یک بار دیگر در مورد وضعیت کلی حقوق بشری در افغانستان گزارش خواهم کرد که البته حقوق زنان و دختران را شامل می شود. اما من همچنین به حوزه های دیگری از حقوق بشر نیز خواهم پرداخت.»

با این حال دیده بان حقوق بشر نیز می‌گوید که بحران زنان و دختران در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است.

فرشته عباسی پژوهشگر دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «ما گزارش های در مورد این وضعیت داشتیم از مستند سازی وضعیت معترضین زن در زندان های طالبان گرفته تا محدودیت های که بر کار وضع شده، محدودیت های که بر آموزش وضع شده. ما یک گزارش دوشنبه نشر می کنیم که در مورد دسترسی مردم افغانستان به سیستیم صحی است و یک بخش کلی آن در مورد آن است که چگونه محدودیت های طالبان دارد که عملا حق دسترسی به صحت را هم دارد از زنان می گیرد.»

برخی از فعالان حقوق زنان هم از رفتار های نامناسب طالبان در برابر زنان زندانی انتقاد می‌کنند.

سمیه شیرزاد فعال حقوق زن گفته است: «رفتار طالبان با مردم عادی و زنان در زندان بوده است غیر انسانی و بدور از کرامت انسانی است. طالبان در حقیقت دشمن زنان و تعلیم و تحصیل است و می خواهند با گروگان گیری زنان صدای عدالت خواهی زنان را خاموش بسازند.»

انتقاد ها از بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در حالی بالا گرفته است که طالبان چنین بازداشت ها را نمی پذیرند، اما با افزایش روند بازداشت های زنان و دختران به علت عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، برخی از خانواده ها در کابل می گویند که در بسیاری از حالت ها به دختران شان اجازه بیرون رفتن از خانه را نمی دهند.