افغانستان

ایران کار انسدادمرزی در مرزش با افغانستان را آغاز کرد

امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته است که انسداد نوارمرزی ایران در مرز با افغانستان، از طرح‌های «ملی» این کشور و کارش آغاز شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش این کشور به رسانه‌های ایرانی گفته است، این طرح که شامل ۷۴ کیلومتر می‌شود، در چهار عملیات عمرانی که بخش‌های حصارکشی‌ها، بسترسازی و جاده‌سازی را در بر می‌گیرد، به انجام خواهد رسید.

او هدف از طرح انسداد این مرز را تامین امنیت پایدار عنوان کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته است که این طرح با توجه به وضعیت منطقه، این مهم (امنیت پایدار) را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد.

کیومرث حیدری هم‌چنان گفته است که حضور ارتش ایران در مرزها برای اشرافیت اطلاعاتی و آمادگی نظامی است؛ نه به معنای ناامنی در مرزها.

حیدری با اشاره به درگیری‌ها میان مرزبانان ایرانی و طالبان گفته است: «گاهی اوقات خطاهایی جزئی که در مرزها صورت می‌گیرد، تهدیدی برای امنیت کشور ما نیستند».

طالبان اما تا اکنون در برابر این حصارکشی و انسدادمرزی از سوی ایران در مرز با افغانستان واکنشی نداشته‌اند.