افغانستان

نیکلاسون: هدف سفر افغانستان آمادگی بهتر برای برگزاری یک نشست سازنده در دوحه بود

توماس نیکلاسون فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان در یک نشست خبری در کابل در باره پایان سفر چهار روزه‌اش به افغانستان گفت که هدف او از این سفر آمادگی بهتر برای برگزاری یک نشست «سازنده» در دوحه بود.

آقای نیکلاسون گفت که در این سفر با نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، مقام‌های طالبان، نمایندگان نهادهای غیردولتی، شماری از چهره‌های سیاسی به شمول حامد کرزی رییس جمهور پیشین، و دیگر شهروندان افغانستان، دیدار کرده است.

او افزود: «تمرکز اصلی سفر من این بار شریک ساختن یاداشت‌ها با مقام‌های سرپرست، افغانان دیگر و نمایندگان دیپلماتیک کشورها بود تا به ما در ایجاد توقعات واقع بینانه و در آمادگی بهتر برگزاری یک نشست سازنده در دوحه کمک کند.»

آقای نیکلاسون گفت که هفته‌ آینده در نشستی به میزبانی بیشکک در باره افغانستان اشتراک خواهد کرد.

او افزود: «هفته آینده، با همکارانم از پنج کشور آسیای میانه که شما می‌دانید همسایگان نزدیک افغانستان هستند، در نشست اتحادیه اروپا و آسیای میانه در شهر بیشکک قرغزستان میزبانی می‌شود، دیدار خواهم کرد.»

او گفت که در این بار سفرش به افغانستان «ارزیابی مستقل و توصیه‌های» آن را به‌عنوان یک راه ممکن و مثبت برای محافظت از حقوق مردم افغانستان خواست‌های مقامات طالبان برای داشتن روابط خوب با جامعه جهانی بر اساس احترام متقابل به تعهدات و حقوق، مورد بحث قرار داده است.

او افزود: «نشست دوحه فرصت مهمی برای گفتگوهای معنادار در مورد افغانستان و نشان دادن آمادگی همه طرف‌ها برای همکاری به سوی آینده تحت رهبری سازمان ملل متحد است.»

او به نشست سال گذشته ملل متحد در باره افغانستان نیز اشاره‌هایی داشت.

آقای نیکلاسون افزود: «در نخستین نشست نمایندگان ویژه در دوحه، که من پس از آن نشست به برخی شما توضیحات دادم نشستی که در اول و دوم ماه می برگزار شد و از سوی دبیر کل سازمان ملل رهبری شد و هیچ افغان در آن دعوت نشده بود. آن نشست زمینه یک گفتگوی صادقانه میان نمایندگان ویژه را فراهم ساخت که در آن روی سه موضوع مهم توافق کردیم. نخست: پشتیبانی به مقاومت‌های مسلحانه نباید فراهم شود، دوم: نیاز به تعامل به مقام‌های سرپرست افغانستان؛ و سوم این که شرایط برای به رسمیت شناختن مقام‌های حاکم به عنوان حکومت مشروع در افغانستان از سوی جهان فراهم نشده است.»

به گفته‌او، سرپرست وزیران طالبان در مورد اشتراک در نشت دوحه دیدگاه مثبت شان را تمایل اشتراک در این نشست را با وی شریک ساخته‌اند و برایش گفته‌اند که چگونگی ترکیب هیئت شان زیر بررسی است.

او افزود که طالبان گفته‌اند که در این باره با درنظرداشت دریافت وضاحت‌هایی از سوی ملل متحد به عنوان برگزارکننده این نشست، در باره نحوه نشست‌ها در دوحه، تصمیم خواهند گرفت.

به گفته‌ او، هدف اصلی دیدارهای او تمرکز روی نشست دوحه بود.

اما آقای نیکلاسون افزود که در این چهار روز گذشته همچنین در باره «دستاوردهای» طالبان در مبارزه با مواد مخدر با معین وزارت مواد مخدر طالبان نیز دیدار کرده است.

او افزود: «از حمایت اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهمترین شریکان جهانی، یادآوری می‌کنم که شامل کمک ۲۶ میلیون یورویی از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت در درمان افراد معتاد است.»

این در حالی است که دوحه در ۲۹ و ۳۰ دلو میزبان نشست نمایندگان کشورهای مختلف برای افغانستان خواهد بود. بخش مهم این نشست گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان است.