زنان

معاون دیدبان حقوق بشر نگران چگونگی گزینش زنان در نشست دوحه است

هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر می‌گوید که نگران چگونگی گزینش زنان در نشست دوحه به میزبانی ملل متحد است.

او در گفتگویی با آمو گفته است که تا هنوز روشن نیست آیا زنان از افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد یا نه؟

او می‌گوید: «با نزدیک‌تر شدن نشست دوحهکه در ۱۸ و ۱۹ فبروری برگزار می‌شود، شفافیت چندانی در مورد دستور جلسه یا نحوه برگزاری نشست وجود ندارد و بگونه فزاینده‌ای روشن می‌شود که ملل متحد بار دیگر در انجام وظایف‌اش بر اساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت برای اطمینان از مشارکت کامل زنان افغان در این بحث کوتاهی می کند.»

نشست دوحه در مورد افغانستان برای دو روز خواهد بود.

بر بنیاد آجندای این نشست در روز نخست نماینده گان ویژه کشورها حضور خواهند داشت و در روز دوم نشست نمایندگانی از فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان و نمایندگان طالبان برای بخشی از روز دعوت خواهند شد و هر یکی بگونه جداگانه دیدگاه‌های شان را در این نشست مطرح خواهند ساخت.

هیدر بار در این باره می‌گوید: «این به معنای مشارکت کامل زنان نیست، حتی اگر سه نماینده از این شش نماینده جامعه مدنی زن باشند یا حتی چهار یا پنج، این هنوز به این معنا نیست که زنان در کل نشست شرکت کنند زیرا بسیاری از بحث‌های مهم احتمالا در روز اول اتفاق خواهند افتاد.»

همزمان با این، برخی از زنان هرگونه مذاکره برای عادی سازی روابط با طالبان را از سوی زنان دعوت شده، پذیرفتنی نمی‌دانند.

فریضه اکبری، فعال حقوق زنان می‌گوید: «کشورهایی که خود شان بنیانگذار آزادی و حقوق بشر هستند چگونه می‌توانند با یک گروهی که به گونه آشکارا حقوق انسانان را حذف می‌کنند و زندگی عادی را از زنان گرفته‌اند، وارد مذاکره شوند؟»

وضع محدودیت‌های آموزشی و تحصلی و نیز محدودیت‌های کاری برای زنان و دختران از سوی طالبان مهم‌ترین نگرانی زنان و دختران است. خواست شان این است که به این نگرانی ها باید در نشست دوحه به گونه همه جانبه پرداخته شود.

ریحانه، یکی از زنان معترض در کابل، می‌گوید: «با برگزاری همین نشست‌ها خشونت‌های طالبان ادامه داشته است. ما جمعی از زنان معترض اصرار هرگونه اشتراک در این نشست و عادی سازی روابط با طالبان را محکوم می‌کنیم.»

دیدبان حقوق بشر در حالی از نحوه حضور و انتخاب زنان و فعالان مدنی در نشست دوحه نگرانی می‌کند که دیروز منابع آگاه در نیویارک در مقر ملل متحد به آمو گفتند که ملل متحد روی فهرست شرکت کنندگان زن و اعضای جامعه مدنی در نشست دوحه کار می‌کند و قرار است این فهرست در آینده نزدیک نهایی شود.