افغانستان

سفر هماهنگ کننده ویژه ملل متحد به کابل پیش از نشست دوحه در باره افغانستان

فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد امروز (دوشنبه) در دیداری در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در باره نشست آینده دوحه گفتگو کرد.

در خبرنامه طالبان آمده است که در این دیدار امیرخان متقی با اشاره به قطعنامه ۲۷۷۱ ملل متحد گفته است که در موجودیت نماینده‌ یوناما در کابل، «برای گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد نیازی دیده نمی‌شود.»

طالبان به نقل از آقای سینیرلی اوغلو نگاشته‌اند که اجماع برای حضور طالبان در نشست دوحه ایجاد شده است و از وزارت خارجه طالبان برای شرکت در این نشست نیز دعوت شده است تا یک هیئت «بلندپایه» را به این نشست بفرستد.

در این بیانیه هم‌چنان گفته شده است که وزیر خارجه طالبان نشست دوحه را یک فرصت خوب برای افغانستان خوانده است و گفته است که پس از به دست آوردن اطلاعات درباره ترکیب، اجندا و تشکیل این نشست، طالبان درباره حضور در آن تصمیم خواهند گرفت.

در این خبرنامه طالبان به نقل از آقای سینیرلی‌اوغلو بی‌آن که در مورد سفرها و گفتگوهای او در مورد نشست دوحه جزییاتی بدهند گفته‌اند که او در این مورد به آقای متقی اطلاعاتی ارائه کرده و تاکید کرده است که هدف از نشست دوحه «تعامل مستمر جامعه جهانی با افغانستان» از طریق یک روند مستمر «برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر در عرصه سیاسی» است.

تاکنون جزئیاتی از آدرس ملل متحد و فریدون سینیرلی اوغلو درباره این دیدار با آقای متقی پخش نشده است.

هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان درحالی به کابل سفر کرده است که قرار است ملل متحد تا کمتر از دو هفته دیگر میزبان نشستی درباره افغانستان باشد.

این در حالی است که پیش از این سخنگوی طالبان در تماسی به آمو می‌گوید که اداره‌ی آنان در صورت گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، با او همکاری نخواهد کرد.

او گفت که آنان به نماینده‌ای نیاز ندارند. به گفته‌ی او، گماشتن نماینده برای کشورهایی است که در حالت «بحران و جنگ» اند.

آقای مجاهد همچنان با اشاره به نشست دوحه گفت که این نشست «برای زنده کردن مهره‌های سوخته است».

ماه گذشته نیز وزارت خارجه طالبان گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد را «اقدام غیرضروری» خوانده بود.

این در حالی است قطعنامه‌ی ۲۷۷۱ شورای امنیت ملل متحد، دبیر کل این سازمان را مکلف ساخت تا برای افغانستان یک نماینده‌ی ویژه بگمارد.