افغانستان

سازمان جهانی خوراک: جاپان بیش از  ۱۳ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است

برنامه جهانی غذا در افغانستان در اعلامیه گفته است که جاپان به ارزش ۱۳.۵ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

در این اعلامیه آمده است که این کمک‌ها در بخش مبارزه با ناامنی غذایی و ارایه خدمات هوایی انتقال کمک‌های بشردوستانه ملل متحد هزینه شده‌‍اند.

تاکایوشی کرومیا، سفیر جاپان در کابل در این باره می‌گوید: «نزدیک به یک سوم جمعیت افغانستان در حال حاضر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید و آن‌ها نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه امنیت غذایی دارند.»

با این حال سازمان جهانی خوراک اعلام کرده است که با این کمک در نظر دارد که از طریق کمک های غذایی به نزدیک به ۶۳ هزار نفر از افراد ناامن غذایی کمک کند و بیش از ۲۴هزار مادر و کودک باردار و شیرده مبتلا به سوءتغذیه را درمان کند. هم‌چنان تقریباً ۳۶هزار دانش آموز در مدرسه ابتدایی بیسکویت های غنی شده را به عنوان میان وعده روزانه در مکتب‌ها توزیع کند.

از سوی هم هسیائو وی‌لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان افزوده است: «این کمک در یک لحظه حساس برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر کشور است که در حال رویارویی با زمستان سخت و گرسنگی شدیدتر مواجه اند.»

جاپان پیش از این یک میلیون دالر کمک را به زلزله‌زده‌گان هرات کمک کرده بود.

با وجود این کمک‌ها، در حال حاضر نهادهای کمک‌رسان در افغانستان می‌گویند که با کمبود بودجه مواجه‌اند.