افغانستان

طالبان دو تن را به اتهام «روابط نامشروع» شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان دو تن را امروز (پنجشنبه) به اتهام «روابط نامشروع» شلاق زد.

این دادگاه در یک اعلامیه گفته است که این دو تن هردو از سوی محکمه ابتدایی زون چهارم جزا به شش ماه زندان نیز محکوم شده‌اند.

در اعلامیه آمده است ه این دو تن هرکدام ۳۵ بار شلاق زده شدند.

طالبان درباره هویت این افراد چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که طالبان در بیش از دو سال پسین، صدها تن را به اتهام جرم‌های گوگانون در محضر عام شلاق زده‌اند.

بر بنیاد یک گزارش ملل متحد، در شش ماه سال گذشته میلادی، طالبان ۲۷۴ مردو ۵۸ زن را به اتهام جرم‌های گوناگون در محضر عام دره زده‌اند.