زنان

فعالان حقوق زن: روند بازداشت زنان و دختران افزایش یافته است

زنان معترض در جریان یک حرکت اعتراضی در کابل. عکس از آرشیف.

یافته‌های برخی فعالان حقوق زن نشان می‌دهند که در روز‌های پسین روند بازداشت زنان و دختران به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان افزایش یافته است.

این زنان می‌گویند که طالبان برخی دختران را به‌دلیل پوشیدن چادر سفید بازداشت کرده‌اند؛ و در برخی موردها بربنیاد این یافته‌ها، زنان و دختران برقع‌‌دار نیز بازرسی شده‌اند که دامن‌‌های کوتاه نپوشیده باشند.

برخی دیگر از فعالان حقوق‌زن می‌گویند،که این بازداشت‌ها بیش‌تر از بخش‌های خیرخانه،مکرویان و‌ دشت‌برچی کابل صورت می‌گیرد. شماری از دختران به آمو می‌گویند که به‌‌دلیل هراس از بازداشت؛ بودن در خانه را ترجیح می‌دهند.

هرچند سخنگوی طالبان به‌صورت رسمی پیوسته این بازداشت‌ها را به آمو رد کرده است، اما دو روز پیش محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان نیز به‌گونه‌یی این بازداشت‌ها را تایید کرد و آن بر خلاف مصلحت مردم و هم‌چنان طالبان عنوان کرد.

در ادامه نگرانی‌ها از بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به‌دلیل عدم رعایت‌ حجاب مورد نظر آنان، حالا برخی فعالان حقوق زن در تماس با آمو می‌گویند در این اواخر حتا دختران به‌دلیل پوشیدن چادر سفید نیز بازداشت شده‌اند.

به‌گفته‌ی آنان، حتا زنان و دختران برقع‌دار نیز بازرسی شده‌اند که دامن‌ های کوتاه نپوشیده باشند.

طاهره احمدی فعال حقوق زن می‌گوید: «ما شاهد این هستیم که در چند روز اخیر، زنان و دختران افغانستان به بهانه‌های مختلف،به‌دلیل پوشیدن چادر سفید بازداشت شده‌اند، حتا برقع‌‌های زنان دوره شده تا بازرسی شوند که دامن‌های شان کوتاه است یا بلند.»

حسینا سروری، جریان اتحاد و همبسته‌گی زنان افغانستان می‌گوید: «در قسمت‌های‌ مکرویان، خیرخانه و دشت برچی کابل، زنان و دختران را به بهانه بدحجابی (حجاب مورد نظر طالبان) بازداشت کرده و به جاهای نامعلوم انتقال می‌دهند.»

جدای از فعالان حقوق‌زن؛ برخی دختران نیز به آمو می‌گویند، در وضعیت دشواری به سر می‌برند و به‌دلیل ترس از بازداشت ترجیح می‌دهند در خانه باشند.

یک باشنده کابل می‌گوید: «زندگی برای ما نهایت دشوار شده، خانواده اجاز‌ه نمی‌دهد، از خانه خارج شویم،شخص خودم از خانه خارج نمی‌شوم،حجاب‌دار و بی‌حجاب (حجاب مورد نظر طالبان) را طالبان می‌برند، ترس و‌ وحشت ما زیاد است.»

سخنگوی طالبان پیش از این به آمو و وزارت امر به امر معروف و نهی از منکر طالبان نیز در یاداشتی در اکس‌‌ هم‌چون بازداشت‌ها را رد کرده‌اند.

اما در آخرین مورد، محمد اکبری، معاون‌ شورای علمای شیعه افغانستان، دو روز پیش در یک همایشی مذهبی در پایتخت، این بازداشت‌ها را به‌گونه‌یی تایید کرد و آن‌را برخلاف «مصلحت مردم و هم‌چنان طالبان» عنوان کرد.

محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت: «در این اواخر به نام جلوگیری از بدحجابی اقداماتی شد که پسندیده و مورد تایید نبود.و به مصلحت ملت و امارت اسلامی(طالبان) نبود.»

پیش از این منابع مستقل و برخی شهروندان کشور به آمو تایید کرده

اند، که طالبان برخی زنان و دختران را از بخش‌های دشت‌برچی، تایمنی و خیرخانه کابل به‌دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر آنان بازداشت‌کرده‌اند. یک فعال حقوق‌‌زن نیز از قندوز به آمو تایید کرد که ادامه این بازداشت‌ها به ولایت‌های شمالی نیز رسیده است.

ملل‌‌متحد نیز در گزارش اخیر خود هم‌چون بازداشت‌ها را در پایتخت، تایید کرده است.بخش ایالات متحده سازمان عفو‌ بین‌الملل نیز گزارش داده بود که طالبان زنان زیادی را به‌دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر آنان، بازداشت کرده‌اند.